Ca la Sabatera Granollers

Vallès Oriental
C/ Joanot Martorell, 13, 08400-GRANOLLERS
Al barri de l'estació del Nord

Coordenades:

41.6114
2.27811
439852
4606884
08096-347
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Historicista
Regular
La planta baixa ha estat pintada de blanc
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 15306DG4047E
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

Casa que fa cantonada amb el carrer de Pau Carbó i que presenta un volum cúbic. Té planta baixa i pis. La façana principal presenta tres eixos de composició amb buits de proporció vertical tots ells amb llinda d'arc de punt rodó, dins d'una façana plana arrebossada. L'eix central està format per buits trífors emmarcats amb un guardapols únic d'arc de punt rodó. Els eixos laterals presenten finestres coronelles geminades amb guardapols únics, essent cegues les de la planta baixa. L'edifici està rematat per un potentíssim ràfec -imbricació que presenta un relleu seguit de finestres trilobulades cegues a tot el llarg de la façana principal. Presenta un jardí a la dreta de l'edifici.

La seva propietària era una dona que es dedicava a construir casetes. Fa anys en aquesta casa es va cometre un assassinat i la gent deia que era per què era el número 13 del carrer (Informació oral Sr. Eustaqui Margall). El nom de la dona era Maria i es va ajuntar amb un home que vingué de cal Sabater de Lliçà i amb el qual més tard es casà (GARCÍA-PEY, 1990).

GARCIA-PEY, Enric (1990) Recull onomàstic de Granollers: Motius, topònims, nomenclatura, Estudis de Granollers i del Vallès Oriental, Núm. 3, Granollers, Ajuntament de Granollers.