Ca la Montserrat Santa Fe del Penedès

Alt Penedès
Carrer Migdia, 2, 08792

Coordenades:

41.38452
1.72056
393024
4582234
08249-18
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
XVII
Bo
Inexistent
Si, IPA, ACCN 15903
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 51809CF9832S
Oriol Vilanova

Edifici de planta rectangular amb planta baixa, pis i golfes. A la planta baixa de la façana principal es troba el portal d'entrada, d'arc carpanell, decorat amb un marc de guix de color groc apagat a mode de dovelles en baix relleu, a la part superior del qual hi ha un escut de Catalunya. A cada banda d'aquest portal d'entrada s'obre una finestra quadrada amb un marc quadrat rebaixat també de color groc apagat. La part inferior d'aquesta planta baixa està resseguida per un sòcol de pedra.
Al primer pis destaquen els dos finestrals amb motllures guardapols, són els dos elements més significatius des del punt de vista arquitectònic. El de l'esquerra, d'arc conopial, té la motllura sostinguda per mènsules escultorades amb carasses de tradició gòtica tardana o de l'alt renaixement, la carassa de l'esquerra representa un personatge femení, i la de la dreta un personatge masculí, barbat. El finestral de la dreta presenta un arc de llinda amb la data 1620.
Finalment, a la part superior de la façana hi ha cinc petites obertures rectangulars alineades horitzontalment, que corresponen interiorment amb les golfes de l'edifici.

Aquest edifici ha rebut diversos noms al llarg del temps. Així, també és conegut com a Cal Montserrat i Cal Camil. El nom que consta al camp "Denominació" és el que té major acceptació.
A l'inventari del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya aquest edifici no té fitxa pròpia, sinó que comparteix una fitxa juntament amb quatre edificis més de Santa Fe. El codi i número que consta al camp "Nº Inventari Generalitat" és provisional i és d'ús intern de la Generalitat.

Tot i que no es disposa de documentació que així ho verifiqui, la transmissió oral feta per la gent gran del poble diu que tant aquest edifici com Ca la Mília havien format part d'un convent de monges (VENDRELL, 1994).

A.A.V.V. (1986): INVENTARI DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DE CATALUNYA. ALT PENEDÈS. Edita: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Barcelona. Pàg. 109.
"TOT SANTA FE" Butlletí informatiu de l'Ajuntament de Santa Fe del Penedès, nº 29. Gener de 2007, p. 13.
VENDRELL I VENDRELL, Remei, et alii. (1994): "Santa Fe del Penedès. Un municipi històric al cor de l'Alt Penedès." Edita: Ajuntament de Santa Fe del Penedès. Santa Fe del Penedès, p. 59, 175.
Portal web de Santa Fe del Penedès: http://www.stafe.net/Turisme.aspx