Ca la Mília Santa Fe del Penedès

Alt Penedès
Carrer Migdia, 4, 08792

Coordenades:

41.38457
1.72038
393009
4582239
08249-17
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
XVII
Bo
Inexistent
Si, IPA, ACCN 15900
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 51810CF9832S
Oriol Vilanova

Casa de planta rectangular amb planta baixa i pis. Presenta teulada a dues aigües amb ràfec. A la façana principal destaquen els tres finestrals del primer pis, amb motllura guardapols, de tradició renaixentista, que envolten la part superior de les obertures. La motllura de la finestra central està lleugerament separada del marc de l'obertura, presentant a la part superior una petita semicircumferència a mode d'arc cec de mig punt, mentre que la motllura de les finestres laterals és d'arc de llinda.
A la planta baixa es troba la porta d'entrada, d'arc rebaixat senzill, igual que el de la finestra de la seva esquerra. A la dreta hi ha una finestra vertical rectangular.
Tota la façana està arrebossada de guix de color blanc.

A l'inventari del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya aquest edifici no té fitxa pròpia, sinó que comparteix una fitxa juntament amb quatre edificis més de Santa Fe. El codi i número que consta al camp "Nº Inventari Generalitat" és provisional i és d'ús intern de la Generalitat.

La minsa bibliografia que fa esment d'aquest edifici data la construcció al segle XVII com a probable. D'altra banda, tot i que no es disposa de documentació que així ho verifiqui, la transmissió oral feta per la gent gran del poble diu que tant aquest edifici com Cal Montserrat havien format part d'un convent de monges.

A.A.V.V. (1986): INVENTARI DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DE CATALUNYA. ALT PENEDÈS. Edita: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Barcelona. Pàg. 109.
"TOT SANTA FE" Butlletí informatiu de l'Ajuntament de Santa Fe del Penedès, nº 29. Gener de 2007, p. 13.
VENDRELL I VENDRELL, Remei, et alii. (1994): "Santa Fe del Penedès. Un municipi històric al cor de l'Alt Penedès." Edita: Ajuntament de Santa Fe del Penedès. Santa Fe del Penedès, p. 175.
Portal web de Santa Fe del Penedès: http://www.stafe.net/Turisme.aspx