Ca la Júlia Torrelavit

Alt Penedès
Carrer Major, 1, Terrassola
208 m.

Coordenades:

41.44706
1.72732
393691
4589168
08287-7
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Bo
Legal
Text Refós Normes Urbanístiques de les Normes Subsidiàries (set. 2005)
Sí, IPA, n. 4887
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cadastral: 3793708CF9839S0001MW
Oriol Vilanova

Edifici entre mitgeres de planta rectangular, amb planta baixa i pis i coronat per una teulada plana amb balconada i frontis amb decoració geomètrica. A la part posterior, aquest immoble té pati. La façana presenta una disposició simètrica de les obertures, totes elles emmarcades amb un marc ondulant de color gris a la part superior, que contrasta amb el color blanc de la superfície de la façana. La planta baixa està centrada per la porta d'accés a l'immoble, amb una finestra amb reixa de ferro a cada costat i sòcol de ciment a la part baixa. La porta d'entrada a l'edifici és de fusta a doble batent amb decoracions ondulades. Al primer pis hi ha tres finestres, disposades simètricament sobre de les obertures del pis inferior. Totes tres surten a un balcó amb barana recta de ferro. Entre el primer pis i el coronament hi ha una línia de cornisa horitzontal motllurada. El coronament està composat a partir d'un pinyó central disposat a dos nivells; la base presenta una obertura ovalada, i la part superior està composada per un bloc amb quatre espadanyes estretes. A cada costat d'aquest pinyó hi ha barana recta de ferro, i els extrems són rematats per dos cossos quadrats emmarcats en la motllura.

LLORAC I SANTIS, Salvador (2003): "Torrelavit. Ahir i avui d'un poble del Penedès". Edita: Ajuntament de Torrelavit, p. 41.