Ca la Constància Torrelavit

Alt Penedès
Carrer Major, 34, Terrassola
210 m

Coordenades:

41.44719
1.7271
393673
4589183
08287-6
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Regular
Aquest edifici està molt transformat.
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cadastral: 3793519CF9839S0001KW
Oriol Vilanova

Edifici entre mitgeres de planta rectangular, de planta baixa i pis, amb teulada a doble vessant amb teula àrab, i carener perpendicular a la façana principal. La façana de l'immoble presenta una composició asimètrica de les obertures de la planta baixa, doncs hi ha dues portes d'accés a l'immoble i una finestra, totes coronades per un arc carpanell molt rebaixat. La finestra, enreixada, es situa al sector esquerre de la façana, mentre que al centre hi ha una porta ample, antigament destinada a les tartanes, amb porta de fusta de doble batent, i a la dreta la porta d'entrada per a les persones, més estreta. Totes les obertures presenten un marc de color rosa apagat, que contrasta amb la superfície blanca de la façana. A la part baixa de la façana hi ha un sòcol de pedra, modern. A nivell de primer pis hi ha una llarga balconada amb barana de ferro, molt transformada modernament, mentre que a la dreta hi ha la porta d'accés, coronada per un arc deprimit còncau.

L'edifici de ca la Constància havia acollit, antigament, un cafè, un cinema i una sala de ball.

LLORAC I SANTIS, Salvador (2003): "Torrelavit. Ahir i avui d'un poble del Penedès". Edita: Ajuntament de Torrelavit, p. 65.