Benarigues Tavèrnoles

  Osona
  A llevant de la urbanització del Roquet
  Per un camí a l'extrem nord de la urbanització del Roquet, que surt en direcció a llevant.
  486 m

  Coordenades:

  41.95593
  2.32874
  444369
  4645101
  08275 - 2
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Contemporani
  Popular
  XIX
  Bo
  Legal
  Catàleg de béns a protegir POUM 2014, nº 14 (arquitectònic). BCIL.
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  08275A002000440000OL
  Virgínia Cepero González

  Masia de planta rectangular, que consta de planta baixa, primer pis i golfes. La coberta és a dues vessants, amb teula àrab, i el carener paral·lel a la façana principal, que es troba orientada a migdia.
  El portal d'entrada és rectangular, de pedra treballada, amb la llinda amb trencaaigües i una creu inscrita.
  Les finestres de la façana principal són de composició simètrica i estan formades per una llinda monolítica, que recau sobre un seguit de carreus regulars, ben escairats, que romanen a la vista per sobre de l'arrebossat del parament, amb lleixa motllurada.
  En destaca la finestra central del pis superior, amb la llinda que duu esculpida la data "1854".
  L'antiga masia fou objecte d'una ampliació amb dos volums. Un dels cossos és de planta rectangular i consta de planta baixa i primer pis. La coberta és a dues vessants, amb el carener paral·lel a la façana principal. Se li annexa un altre cos de planta rectangular, que consta d'una planta baixa, coberta amb una terrassa.

  Inclosa al Catàleg de masies i cases rurals del POUM, nº 19.
  Protecció: les classificacions derivades del Catàleg de Béns a Protegir del POUM són provisionals, fins a la seva aprovació definitiva l'any 2015.

  Segons la data gravada a la llinda de la finestra central del pis superior, la casa és de l'any 1834, però podria ser més antiga i correspondri a una reforma posterior.
  Va ser utilitzada com a caserna durant les guerres carlines, tal com indica la placa que es conserva a un dels murs.

  COLOMER-RIFÀ S.L. (2013). Catàleg de masies i cases rurals. Ajuntament de Tavèrnoles. Tavèrnoles.
  COLOMER-RIFÀ S. L (2014). Catàleg de béns a protegir. POUM. Tavèrnoles: Ajuntament de Tavèrnoles.