Bellacona Tavèrnoles

  Osona
  La Costa Llarga
  Per un trencall a mà dreta al quilòmetre 6,5 de la carretera BV-5213 en direcció a Masgrau.
  689 m

  Coordenades:

  41.95261
  2.35388
  446450
  4644716
  08275 - 1
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Modern
  Popular
  XVIII
  Bo
  Legal
  Catàleg de béns a protegir POUM 2014, nº 31 (arquitectònic). BCIL.
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  000204300DG44D0001FB
  Virgínia Cepero González

  Masia de planta rectangular, que consta de planta baixa i planta pis. La coberta és a dues vessants, amb teula ceràmica aràbiga, i el carener paral·lel a la façana, que es troba orientada a migdia. El parament dels murs és de pedres sense revocar.
  Hi ha dos portals d'entrada, són rectangulars i amb llinda de fusta; un d'ells situat a la façana principal i l'altre a la façana lateral.
  Les finestres són rectangulars i de petites dimensions. Les de la façana principal són de pedra treballada, i les de la façana posterior són amb llinda de fusta i brancals de pedra.
  Es troba en bon estat de conservació ja que, recentment, ha estat objecte d'obres de restauració i remodelació, i ha estat dividida en dos habitatges de segona residència.

  Inclosa al Catàleg de masies i cases rurals del POUM, nº 35.
  Protecció: les classificacions derivades del Catàleg de Béns a Protegir del POUM són provisionals, fins a la seva aprovació definitiva l'any 2015.

  COLOMER-RIFÀ S.L. (2013). Catàleg de masies i cases rurals. Ajuntament de Tavèrnoles. Tavèrnoles.
  COLOMER-RIFÀ S. L (2014). Catàleg de béns a protegir. POUM. Tavèrnoles: Ajuntament de Tavèrnoles.
  DIPUTACIÓ DE BARCELONA (2002). Inventari del Patrimoni Construït del Pla Especial de Protecció i Millora de l'Espai Natural de les Guilleries-Savassona. Àrea d'Espais Naturals, Serveis d'Acció Territorial.