Bellacona Tavèrnoles

Osona
La Costa Llarga
Per un trencall a mà dreta al quilòmetre 6,5 de la carretera BV-5213 en direcció a Masgrau.
689 m

Coordenades:

41.95261
2.35388
446450
4644716
08275-1
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Popular
XVIII
Bo
Legal
Catàleg de béns a protegir POUM 2014, nº 31 (arquitectònic). BCIL.
Fàcil
Residencial
Privada
000204300DG44D0001FB
Virgínia Cepero González

Masia de planta rectangular, que consta de planta baixa i planta pis. La coberta és a dues vessants, amb teula ceràmica aràbiga, i el carener paral·lel a la façana, que es troba orientada a migdia. El parament dels murs és de pedres sense revocar.
Hi ha dos portals d'entrada, són rectangulars i amb llinda de fusta; un d'ells situat a la façana principal i l'altre a la façana lateral.
Les finestres són rectangulars i de petites dimensions. Les de la façana principal són de pedra treballada, i les de la façana posterior són amb llinda de fusta i brancals de pedra.
Es troba en bon estat de conservació ja que, recentment, ha estat objecte d'obres de restauració i remodelació, i ha estat dividida en dos habitatges de segona residència.

Inclosa al Catàleg de masies i cases rurals del POUM, nº 35.
Protecció: les classificacions derivades del Catàleg de Béns a Protegir del POUM són provisionals, fins a la seva aprovació definitiva l'any 2015.

COLOMER-RIFÀ S.L. (2013). Catàleg de masies i cases rurals. Ajuntament de Tavèrnoles. Tavèrnoles.
COLOMER-RIFÀ S. L (2014). Catàleg de béns a protegir. POUM. Tavèrnoles: Ajuntament de Tavèrnoles.
DIPUTACIÓ DE BARCELONA (2002). Inventari del Patrimoni Construït del Pla Especial de Protecció i Millora de l'Espai Natural de les Guilleries-Savassona. Àrea d'Espais Naturals, Serveis d'Acció Territorial.