Bassa de Sabaters Tavèrnoles

  Osona
  Sabaters
  Al sud-est de Sabaters, a tocar del camí.
  725 m

  Coordenades:

  41.96139
  2.36735
  447574
  4645683
  08275 - 112
  Patrimoni immoble
  Element arquitectònic
  Contemporani
  Popular
  XX
  Bo
  Inexistent
  Fàcil
  Altres
  Privada
  08275A007000200000OQ
  Virgínia Cepero González

  La bassa de Sabaters es troba al pla de Santa Margarida, al sud-est de Sabaters, a tocar del camí.
  Es tracta d'una bassa d'excavació rectangular, de factura recent per a ús ramader, d'uns 60 m². La terbolesa de l'aigua i l'eutròfia és considerable.
  Hi ha una bona població de boga i de granota comuna (Rana perezi).

  La bassa de Sabaters ha estat objecte d'una actuació de restauració del Projecte Basses del Grup Naturalista d'Osona, delegació osonenca de la Institució Catalana d'Història Natural. Aquest projecte fou iniciat l'any 2003, amb l'objectiu de conformar i establir progressivament una xarxa de punts d'aigua de bona qualitat ecològica.
  Les basses agrícoles són molt importants per a la biodiversitat. Hi creixen diverses espècies de flora, com el canyís (Phragmites australis), la boga (Typha angustifolia) o el plantatge d'aigua (Alisma plantago-aquatica) entre d'altres. Hi viuen amfibis com el gripau d'esperons (Pelobates cultripes), la reineta (Hyla meridionalis), el gripau corredor (Bufo calamita), la granota verda (Pelophylax perezi) i el tritó palmat (Lissotriton helveticus). I s'hi troben insectes comuns com l'escorpí d'aigua (Nepa cinerea), els sabaters (Gerris najas) i els espiadimonis (Anax imperator i Libellula depressa).

  DIPUTACIÓ DE BARCELONA (2002). Inventari de Basses del Pla Especial de Protecció i Millora de l'Espai Natural de les Guilleries-Savassona. Àrea d'Espais Naturals, Serveis d'Acció Territorial.