Bassa de Sabaters Tavèrnoles

Osona
Sabaters
Al sud-est de Sabaters, a tocar del camí.
725 m

Coordenades:

41.96139
2.36735
447574
4645683
08275-112
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Contemporani
Popular
XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Altres
Privada
08275A007000200000OQ
Virgínia Cepero González

La bassa de Sabaters es troba al pla de Santa Margarida, al sud-est de Sabaters, a tocar del camí.
Es tracta d'una bassa d'excavació rectangular, de factura recent per a ús ramader, d'uns 60 m². La terbolesa de l'aigua i l'eutròfia és considerable.
Hi ha una bona població de boga i de granota comuna (Rana perezi).

La bassa de Sabaters ha estat objecte d'una actuació de restauració del Projecte Basses del Grup Naturalista d'Osona, delegació osonenca de la Institució Catalana d'Història Natural. Aquest projecte fou iniciat l'any 2003, amb l'objectiu de conformar i establir progressivament una xarxa de punts d'aigua de bona qualitat ecològica.
Les basses agrícoles són molt importants per a la biodiversitat. Hi creixen diverses espècies de flora, com el canyís (Phragmites australis), la boga (Typha angustifolia) o el plantatge d'aigua (Alisma plantago-aquatica) entre d'altres. Hi viuen amfibis com el gripau d'esperons (Pelobates cultripes), la reineta (Hyla meridionalis), el gripau corredor (Bufo calamita), la granota verda (Pelophylax perezi) i el tritó palmat (Lissotriton helveticus). I s'hi troben insectes comuns com l'escorpí d'aigua (Nepa cinerea), els sabaters (Gerris najas) i els espiadimonis (Anax imperator i Libellula depressa).

DIPUTACIÓ DE BARCELONA (2002). Inventari de Basses del Pla Especial de Protecció i Millora de l'Espai Natural de les Guilleries-Savassona. Àrea d'Espais Naturals, Serveis d'Acció Territorial.