Bassa de la Rovira dels Cerdans Sant Martí de Centelles

Osona
Antiga parròquia de Sant Martí de Centelles
Dins el mas la Rovira dels Cerdans

Coordenades:

41.77362
2.20146
433633
4624950
08224-115
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Medieval
Modern
XIV-XVIII
Bo
Inexistent
Restringit
Productiu
Privada
Ref. cad.: 001A00002
Anna M. Gómez Bach

Bassa excavada a la roca natural i parcialment construïda que actualment abasteix d'aigua al mas la Rovira dels Cerdans. La seva particularitat la conforma el fet d'estar situada sota una ampliació de l'actual mas. En la part construïda de la bassa s'utilitzen els carreus de petites dimensions de pedra local, bastament treballada i lligada amb morter de calç. L'edifici es sustenta sobre la bassa mitjançant una fonamentació a la roca salvada per un arc construït en pedra i que segueix la mateixa tècnica constructiva que la resta de l'estructura. Aquest arc permet la sortida de l'aigua en cas de sobreeixir i aquesta té una obertura parcial a l'exterior per a la seva gestió.

L'accés a la bassa es realitza per la banda exterior est del mas.

la bassa de la Rovira s'ha d'associar al funcionament del gran mas de la Rovira dels Cerdans. En un primer moment aquesta bassa, situada molt a prop del primitiu edifici del mas, tenia com a funció principal abastir d'aigua el mas de la Rovira, però amb l'ampliació en època moderna del mas la bassa va quedar integrada dins l'estructura i actualment es troba sota el garatge de la casa. El mas la Rovira forma un conjunt arquitectònic datable al segle XIV. En la documentació escrita apareix en diversos textos de la baixa edat mitjana el topònim de la Rovira però no s'acaba de concretar l'entitat d'aquest mas ni les seves possessions. En època moderna, concretament en el fogatge de 1553 s'esmenta a Salvador Rovira, segurament el propietari de la Rovira dels Cerdans. El topònim Cerdans també apareix en diversos documents eclesiàstics del s. XIII i XIV, tots pertanyents a l'arxiu parroquial. Es parla del Cerdans sobirà o roquer, el Cerdans llobet i el Cerdans mitjans o mitjans superior i mitjans inferior. Segons Pladevall es tractaria d'altres masos, un dels quals seria el de la mateixa Rovira i ja desapareguts en la pesta de 1348. Aquest mas presenta una clara relació de proximitat amb el castell de Sant Esteve i posterior castell dels Centelles.