Camí de la Rovira dels Cerdans Sant Martí de Centelles

Osona
Antiga parròquia de Sant Martí de Centelles
Camí que puja del mas Pujol a la Rovira dels Cerdans

Coordenades:

41.77283
2.20153
433638
4624862
08224-96
Patrimoni immoble
Obra civil
Medieval
Modern
Contemporani
s. X-XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Social
Privada
Ref. cad.: 001A00015
Anna M. Gómez Bach

Es tracta d'un camí de terra batuda que vorejant la cinglera passa per sobre el Sot de Codinamala puja cap a la dreta fins al Castell dels Centelles i seguint amunt fins el mas la Rovira dels Cerdans. Tot i que aquest pas ha estat molt reparat (tant per les inclemències del temps com per l'acció humana) resten fragments de paviment de llosa i parets de contenció de més 1'5 m d'alçada. També conserva, just en el trencat del castell, un sistema de canalització i evacuació d'aigües. Camí que surt de la carretera de Centelles a Sant Feliu de Codines pujant per el mas Pujol.

Els principals accessos que menen al Castell de Sant Martí han estat per una banda el camí del mas la Rovira, i per una altra els diversos caminets i corriols. El corriol que puja per Can Corpus i Codinamala que mena al punt de llevant del castell i un altre corriol que puja directament per l'estimball; per l'església de Sant Martí també pugen dos corriols per darrera la rectoria. Tot i la dificultat de datar cronològicament un camí, podem dir que camí tradicional de pujar al mas la Rovira dels Cerdans (documentada des del segle XII) i al Castell (documentat al 898) haurà estat el camí de pujar a la Rovira. Ens trobem doncs, davant una antiga via de comunicació de la segona cinglera del municipi de Sant Martí amb la pre-plana del Pla de Garga i rodalies.