Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues Sant Cugat Sesgarrigues

Alt Penedès
c. Sant Antoni, 31
c. Sant Antoni

Coordenades:

41.36258
1.7523
395643
4579759
08206-8
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Noucentisme
Historicista
XX
Bo
S'ha rehabilitat completament. Obres finalitzades l'any 2000.
Legal
BCIL segons POUM 28/12/2006
IPA, 2804
Fàcil
Científic
Pública
Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues
Tríade scp

Edifici entre mitgeres, de caire noucentista. Compost de planta baixa i pis. La façana és de composició simètrica, amb motllures horitzontals i verticals que divideixen la superfície. Un balcó centrat amb balaustrada i dos portals destaquen enmig de la façana. L'interior de l'edifici s'organitza entorn una escala de tipus imperial. La part de darrera de l'edifici dona a una plaça urbanitzada recentment.

Referència cartogràfica: mapa topogràfic de Catalunya 1:5000. Sant Cugat Sesgarrigues 419-7-7 (279-127). Institut Cartogràfic de Catalunya. Segona edició: desembre 1998.
L'edifici d'Ajuntament està registrat a l'inventari d'immobles d'interès arqitectònic de propietat municipal realitzat pel Servei de patrimoni arquitectònic de la Diputació de Barcelona de l'any 1988. També està precatalogat a les NSP de Sant Cugat.

ROSSELLÓ RAVENTÓS, Joan: Inventari de patrimoni arquitectònic de Catalunya. L'Alt Penedès. Generalitat de Catalunya. Barcelona 1986