Xalet del Dacs Gurb

  Osona
  Parròquia de Sant Andreu de Gurb
  A 100 metres per pista asfaltada de la carretera N-152a, punt quilomètric 71'100

  Coordenades:

  41.95612
  2.25146
  437965
  4645175
  08100-63
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Contemporani
  XX
  Bo
  Legal
  Normes subsidiàries de planejament de Gurb, 2002.
  Fàcil
  Sense ús
  Privada
  Ref.Cad: 08099A00500015
  Jordi Compte

  El Xalet del Dacs es troba situat uns metres al sud-oest de la masia de Dacs, quedant entre ambdós edificis l'entrada al recinte tancat que envolta els dos habitatges.
  Es tracta d'un edifici de mitjanes dimensions format per un volum principal de planta baixa i primer pis amb un cos adossat al sud. Està bastit amb murs de maó vist i coronat amb teulada de doble vessant amb aigües a les façanes laterals. En nombrosos punts les façanes el maó de es troba col·locat de manera decorativa, com a les obertures on l'emmarcament sobresurt a ampit, llinda i part superior dels brancals o a les separacions entre pisos, on creua horitzontalment una decoració que inclou dos filades de maons col·locat de cantó. Un altre element decoratiu són els nombrosos forats de ventilació que hi ha sota teulada, solucionats també amb maó i col·locats sobre cada una de les finestres del primer pis. Completa la decoració d'estil noucentista de l'edifici, la distribució simètrica d'obertures de les façanes, només trencada pel cos ampliat al sud.
  La façana principal de l'edifici, orientada al nord, mostra una disposició d'obertures simètrica. A nivell de planta baixa hi ha una porta al centre amb escales de tres graons d'accés i una finestra a cada costat. Al primer pis hi ha tres finestres. A la part superior de la façana hi ha una línia horitzontal de decoració amb maons que separa una part triangular a mode de frontó a l'interior de la qual hi ha un forat de ventilació de majors dimensions que la resta.
  La façana oest conté tres finestres a la planta baixa i tres més al primer pis. A la dreta hi ha el cos adossat al sud, amb murs arrebossats i quatre obertures. En aquest cos l'únic element que es conserva de la decoració amb maons de la resta de l'edifici són les línies que separen els nivells formades per dues filades de maons de cantó.
  La façana sud es troba dominada pel cos adossat, que forma una ampla eixida a nivell de primer pis. A nivell de planta baixa hi ha una estructura adossada.
  La façana est conté dues finestres a la planta baixa i dues al primer pis, quedant a la part esquerra l'eixida que forma el cos adossat al sud, també amb obertura en aquesta façana.