Mas Muntaner Gurb

  Osona
  Parròquia de Sant Andreu de Gurb
  A 20 metres de la carretera N-152a, punt quilomètric 70'900

  Coordenades:

  41.95498
  2.25085
  437913
  4645049
  08100-64
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Contemporani
  XIX
  Bo
  Legal
  Normes subsidiàries de planejament de Gurb, 2002.
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  Ref.Cad: 08099A00500016
  Jordi Compte

  El mas Muntaner es troba situada uns metres a l'est de la rotonda on s'uneixen les carreteres N-152a i B-521, al sud-oest del Dacs.
  Es tracta d'una masia de mitjanes dimensions formada per diversos volums adossats de planta baixa i primer pis que corresponen a tres habitatges diferenciats anomenats cal Santpare, can Salvi i can Barraca, formant un edifici allargat amb teulada de doble vessant amb aigües a les façanes principal i posterior. Està bastida amb murs de maçoneria de pedra amb restes d'obra entremig, arrebossats a la façana oest i part de la nord.
  La façana principal, orientada al sud, està dividida en quatre volums, tres dels quals presenten una distribució d'obertures simètrica i corresponen a tres habitatges diferenciats. En els tres casos contenen dues obertures per nivell: a la planta baixa un portal emmarcat amb pedra bisellada i una finestra emmarcada amb maó, llinda de fusta i arc de descàrrega de maó, i al primer pis dues finestres emmarcades amb maó i llinda de fusta. Cada un dels tres portals presenta una decoració diferent a la llinda. La de l'esquerra, que correspon amb la casa anomenada cal Santpare, està decorada amb una creu ornamentada amb motius geomètrics i una base sobresurt trencant el bisellat de la llinda. La central, que correspon a can Salvi, conté la data de 1834 encerclada amb sanefes geomètriques i un motiu floral al capdamunt. La de la dreta, que correspon a can Barraca, conté l'anagrama d'Ave Maria transformat en motiu geomètric. A l'extrem dret de la façana hi ha un altre volum adossat, amb un portal emmarcat amb llinda de fusta.
  La façana est es troba dominada per estructures adossades a nivell de planta baixa. Per sobre sobresurt part del volum adossat a l'est amb tres finestres a nivell de primer pis, dues de les quals emmarcades amb maó.
  La façana nord forma un queixal al centre a causa de les ampliacions. A l'esquerra hi ha un cos adossat amb cantonades d'obra i una finestra emmarcada amb maó al primer pis i quatre finestres amb llinda de fusta, dues per nivell. En el queixal hi ha dues finestres, una de les quals emmarcada amb monòlits de pedra treballada i a la part dreta, arrebossada i pintada, hi ha cinc finestres amb llinda de fusta.
  La façana oest es troba arrebossada i pintada, i conté una petita estructura adossada, també arrebossada.

  El Muntaner es troba documentada al voltant de l'any 1415, en un llistat de cases de la parròquia de Sant Andreu de Gurb. També apareix en el fogatge de 1553.

  AADD (2002). Gurb. Un poble arrelat a la terra. Edicions Àlber.
  IGLÉSIES, Josep (1981). El fogatge de 1553. Estudi i transcripció. Dalmau.