El Pujol Gurb

  Osona
  Parròquia de Sant Andreu de Gurb
  A 200 metres per camí rural de la carretera BV-4601, punt quilomètric 2'600

  Coordenades:

  41.95425
  2.23613
  436693
  4644979
  08100-65
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Modern
  Contemporani
  XVII-XVIII
  Bo
  Legal
  Normes subsidiàries de planejament de Gurb, 2002.
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  Ref.Cad: 002213900DG34F
  Jordi Compte

  El Pujol es troba situada en un pla elevat a l'est de la carretera BV-4601, al nord de l'Eix Transversal i a l'oest de la Casanova del Dacs.
  Es tracta d'una masia de mitjanes dimensions formada per un volum principal de planta baixa, primer pis i golfes amb diversos cossos adossats fruit d'ampliacions. Està bastida amb murs de maçoneria de pedra i tàpia arrebossats, amb elements de ciment a les cantonades imitant carreus treballats. La teulada és de doble vessant amb aigües a les façanes principal i posterior.
  La façana principal, orientada al sud-est, forma un queixal a la meitat dreta causa d'un cos ampliat, que forma una galeria amb finestrals al primer pis i una eixida a les golfes de dues obertures d'arc rebaixat. A la meitat esquerra hi ha dues obertures per nivell, entre les que destaquen un portal a la planta baixa, emmarcat amb pedra bisellada i la data de 1799 inscrita a la llinda amb una creu intercalada, i una finestra emmarcada amb pedra motllurada al primer pis, ubicada sobre el portal i amb decoració de motius geomètrics a la base dels brancals.
  La façana nord-est es troba dominada per les estructures adossades i conté diverses finestres, totes reformades.
  La façana nord-oest compta amb un pis menys a causa del desnivell sobre el que s'assenta la masia. Una part del volum principal es troba ampliada en alçada formant una petita torre amb murs arrebossats. D'entre les diverses obertures de la façana destaca una finestra emmarcada amb pedra motllurada i decoració d'arc conopial a la llinda situada a nivell de golfes.
  La façana sud-oest conté diverses finestres, totes reformades.

  El Pujol es troba documentada des de l'any 1232, en un capbreu del senyor del castell de Gurb on apareix el nom de Gerad de Pujol, entre els hereus dels masos propis del senyor i dels que rebia dret d'homicidi. També apareix en els fogatges de 1497 i 1553.

  AADD (2002). Gurb. Un poble arrelat a la terra. Edicions Àlber.
  IGLÉSIES, Josep (1992). El fogatge de 1497. Estudi i transcripció. Dalmau.
  IGLÉSIES, Josep (1981). El fogatge de 1553. Estudi i transcripció. Dalmau.