Viure Veciana

  Anoia
  Veïnat de Montfalcó
  723

  Coordenades:

  41.66703
  1.43352
  369592
  4613993
  08297-4
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Modern
  Contemporani
  XVII-XX
  Bo
  Legal
  BCIL / 24 -I / Acord Ple del Consell Comarcal 01/10/1998
  Si (6093 IPA)
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  001006900CG61D
  Jordi Montlló Bolart

  Masia situada enmig d'una plana (de Benviure) envoltada de camps de conreu, i a prop de La Rubiola. El volum principal ha estat ampliat i es troba envoltat d'altres edificacions. També hi ha adossada una capella i un pati tancat, que li dóna aspecte de mas fortificat.
  La masia consta de planta baixa, pis i golfes. La coberta és a dues aigües, amb el carener perpendicular a la façana principal, orientada a llevant. Aquesta s'estructura a partir de tres eixos de simetria delimitats per les diferents obertures:porta d'accés centrada i dues finestres laterals a la planta baixa i balconada centrada i finestres laterals a la planta pis. L'acabament extern dels paraments és de pedra vista amb restes d'arremolinat. Les obertures estan emmarcades amb pedra carejada. La porta és de llinda recta.
  El volum més antic sembla ser el de la part septentrional, amb l'entrada a la façana de llevant amb un portal adovellat i finestra a la part superior amb ampit, brancals i llinda de pedra carejada. En els paraments s'oberven diversos arcs cecs. Una escala de pedra exterior serveix per accedir a una mena d'estança, l'ús originari de la qual se n'ha perdut el rastre, però que podria tenir a veure amb magatzem pel blat, ja que a la part inferior, encara es conserva la boca de pedra de l'antic forn. Els fonaments d'aquesta part del mas són a la mateixa roca.

  En el portal adovellat s'han col·locat dues pedres a modus de pedrís o festejador, una de els quals sembla tenir inscripcions de difícil lectura i que van ser localitzades a la mateixa casa durant la darrera reforma.

  És una de les masies amb referències documentals més antigues; l'any 1048 es produeix una venda d'un capellà de nom Raduls a favor del jutge Adalbert i a la seva dona de la quadra de Benviure.
  Més endavant Miró Martí i la seva esposa Ermeniarda venen als comtes de Barcelona unes propietats que tenien en el lloc anomenat Benviure.

  AJUNTAMENT DE VECIANA (2009). Text refós del Pla especial Urbanístic per a la identificació de les masies i les cases rurals situades en sòl no urbanitzable susceptibles de recuperació o preservació.
  GENERALITAT DE CATALUNYA (1997) Inventari del patrimoni cultural immoble. Patrimoni Arquitectònic. Barcelona.
  GENERALITAT DE CATALUNYA (1997) Inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya: l'Anoia.. Barcelona, pàgs. 231-237.