Vinya d'en Pau o Torrelletes Vilafranca del Penedès

  Alt Penedès
  A l'est del terme municipal
  1r trencall a l'esquerra de la C-15, després del pont de l'AP-7, prop de l'antic camí de Mas Rabasa

  Coordenades:

  41.33928
  1.71854
  392781
  4577214
  08305-158
  Patrimoni immoble
  Jaciment arqueològic
  Antic
  Ibèric
  V-I aC
  Bo
  Legal
  Pla d'ordenació urbanística municipal de 2003
  Si:CC.AA 03 i 7489
  Fàcil
  Productiu
  Privada
  Ref. cad.: 010A00051
  Jordi Montlló Bolart

  L'any 1930, arrel d'uns treballs agrícoles, es troben les primeres sitges amb material ibèric. A partir de llavors s'inicien els treballs arqueològics de P.Martí Grivé, que amb 6 anys (fins 1936) excavà varies estructures sense tenir en compte la separació de material de cada una (això fa difícil assignar cronologia detallada a cap de les estructures).
  Aquestes estructures eren:
  - 17 sitges de secció ovoide o circular, algunes molt afectades per continus treballs de conreu, totes obertes a la vinya del Pau.
  - 1 forn de ceràmica que es derrumbà al ser excavat pel seu mal estat de conservació (arcada destruïda d'antic), amb una càmera quadrangular sobre la que hi havia vàries fileres de boca o forats quadrangulars, i part de la xemeneia amb les parets parcialment vitrificades.
  Material: ceràmica a torn ibèrica, amb decoracions de pintura roja, dents de llop. Les formes són Kalathos, oenochoes, petits vasos, gerretes, àmfores, tapadores i una gran gerra gran amb les parets plenes de petits forats que possiblement seria usat com a filtre.
  Ceràmica romana, amb un petit vas de ceràmica fina grisa, àmfores, petit ungüentari, tègules, plats i altres fragments de ceràmica negre campaniana, una pedra de molí, llànties, fragments de vidre blavós, fragments d'una columna de pedra de secció octogonal i peses de pedra calcària.
  La segona etapa d'excavacions dirigides per Pere Giró i Romeu començen en 1943 amb l'obertura de cinc sitges a la vinya del Pau. Les sitges tenien una secció circular entre 1'70-1'80 m i 0'80 i 1 m de profunditat, allà va aparèixer ceràmica ibèrica i en una de les sitges va aparèixer un vas de ceràmica àtica del segle IV (amb la figura d'un atleta) i un fragment de Kylix (amb escenes de cavalls en figures roges).
  A partir de 1944 es començen a excavar en els camps de l'altre banda del camí, a la vinya Torrelletes i la d'en Joan Espelta.
  En 1957 s'excava una nova sitja, i dues excavacions més en 1960 (tres sitges a cada excavació).
  Totes les excavacions amb el mateix tipus de material ibèric.
  En total es van excavar 22 sitges i un forn, a més del material ja esmentat també es va treure material metàl·lic com un anell, una fíbula, una placa, una punta de fletxa, una dena de bronze, un ganivet de ferro i vàries planxetes de coure.

  Excavacions dirigides per Pere Martí Grivé entre els anys 1930 i 1936, que consistiren en treballs esporàdics aprofitant feines agrícoles.
  Pere Giró i Romeu feu diverses campanyes als anys 1943, 1944, 1957 i 1960.

  ALMAGRO BASCH, M. (1944). "El lodo y la cultura. En torno al hallazgo de los primeros vasos griegos en el Panadés", dins Verde y Azul. Vilafranca del Penedès. núm. 3 Suplemento literario del Panadés.
  Carta Arqueològica de l'Alt Penedès: Vilafranca del Penedès. Inventari i Documentació del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya.
  GIRÓ i ROMEU, Pere (1985). "La ceràmica ibèrica de la Viña de Pau en el Panadés. Notas para su estudio", dins Recull de l'obra dispersa de l'arqueòleg Pere Giró i Romeu. Vilafranca del Penedés, pp. 17-34.
  GIRÓ i ROMEU, Pere (1950)."Interesantes donativos al Museu de Vilafranca", dins Acción Católica. Vilafranca del Penedès. Any X . Núm. 45
  GIRÓ i ROMEU, Pere (1947). "La ceràmica ibèrica de la Viña de Pau, en el Panadés. Notas para su estudio", dins Archivo Espanyol de Arqueología. Madrid. Vol. XX (1947) núm. 68, pp.200-209. Reeditat a: Recull de l'obra dispersa de l'arqueòleg Pere Giró i Romeu.
  GIRÓ i ROMEU, Pere (1956). "Villafranca del Penedés", dins la VII Reunión de la Comisaria Provincial de excavaciones Arqueológicas de Barcelona, Informes y Memorias (Madrid), núm. 32, pp.171-174.
  GRIVÉ, M.(1934). "Els íbers al Penedes", dins el Butlletí C.E.Vilafranquí (gener-febrer 1934), núm. 34.
  GRIVÉ, M.(1934). "Els íbers al Penedes", dins el Butlletí C.E.Vilafranquí (setembre-octubre 1934), núm. 38.
  MASACHS, J.M. (1973). "Ciutats desaparegudes III", dins Casal, núm. 59. Vilafranca del Penedès, pp.3-5.
  MASACHS, J.M. (1976). Las armas y útiles de bronce hallados en el Penedés. Vilafranca del Penedés. Museu de Vilafranca, 1976.
  ROS MATEU, A. (2004). "El camp de sitges de Vinya d'en Pau (Vilafranca del Penedès), revalorització dels materials dipositats al Museu de Vilafranca", dins Revista d'Arqueologia de Ponent (Lleida), 13. Secció d'Arqueologia, Prehistòria i Història Antiga. Universitat de Lleida, pp.191-209.