Bosc Moi Vilafranca del Penedès

Alt Penedès
A ponent del terme municipal
Entre els carrers d'Amàlia Soler, Salvador Espriu, Montblanc i J.V Foix

Coordenades:

41.33921
1.69415
390740
4577236
08305-157
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Edats dels Metalls
Prehistòric
IX-VII aC
Regular
mig escapçat
Legal
Pla d'ordenació urbanística municipal de 2003
Si:CC.AA 02 i 7488
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 13302CF9707S
Jordi Montlló Bolart

A l'indret on s'emplaçava antigament el Bosc del Comte Moi, aparegué una sitja al construir-s'hi la nova carretera cap a Moja. Les obres seccionaren uns 25 cm aproximadament de les parets de la sitja, excavada en un subsòl de margues carbonatades. La seva morfologia era semiesfèrica amb un diàmetre d'1'80 m i una alçada de 0'80 m, sota una capa de 0'87 m de terra fèrtil. Es diferenciaven dos nivells estratigràfics:
-Un amb terra i pedres d'un possible enderroc de l'època.
-Un altre inferior amb cendres, carbons i la majoria del material ceràmic.
Van extreure restes d'ossos d'au, fragments de molí de granet, fragments de ceràmica a mà amb acanalats o cordons, algunes superfícies polides, bases planes i vores bisellades, i algun fragment de punxó d' os.

Es podria relacionar amb la sitja excavada l'any 1987, al davant de l'Escola Cristòfor Mestre, dins de la zona de l'antic Bosc del Comte Moi.

Excavat per Pere Giró i Josep Masachs de la Secció d'Arqueologia del Museu de Vilafranca, en l'any 1947.

Carta Arqueològica de l'Alt Penedès: Vilafranca del Penedès. Inventari i Documentació del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya.
GIRÓ ROMEU, Pere (1948). Nuevos hallazgos en el Panades, dins Ampurias, núm. IX-X, pp. 250-260.
RAURET, A.Ma. (1963). El proceso de la primitiva población del Panadés. Memoria presentada por la obtencion del grado de Licenciada, Universidad de Barcelona, 1963, pàg. 339.