Bosc Moi Vilafranca del Penedès

  Alt Penedès
  A ponent del terme municipal
  Entre els carrers d'Amàlia Soler, Salvador Espriu, Montblanc i J.V Foix

  Coordenades:

  41.33921
  1.69415
  390740
  4577236
  08305-157
  Patrimoni immoble
  Jaciment arqueològic
  Edats dels Metalls
  Prehistòric
  IX-VII aC
  Regular
  mig escapçat
  Legal
  Pla d'ordenació urbanística municipal de 2003
  Si:CC.AA 02 i 7488
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  Ref. cad.: 13302CF9707S
  Jordi Montlló Bolart

  A l'indret on s'emplaçava antigament el Bosc del Comte Moi, aparegué una sitja al construir-s'hi la nova carretera cap a Moja. Les obres seccionaren uns 25 cm aproximadament de les parets de la sitja, excavada en un subsòl de margues carbonatades. La seva morfologia era semiesfèrica amb un diàmetre d'1'80 m i una alçada de 0'80 m, sota una capa de 0'87 m de terra fèrtil. Es diferenciaven dos nivells estratigràfics:
  -Un amb terra i pedres d'un possible enderroc de l'època.
  -Un altre inferior amb cendres, carbons i la majoria del material ceràmic.
  Van extreure restes d'ossos d'au, fragments de molí de granet, fragments de ceràmica a mà amb acanalats o cordons, algunes superfícies polides, bases planes i vores bisellades, i algun fragment de punxó d' os.

  Es podria relacionar amb la sitja excavada l'any 1987, al davant de l'Escola Cristòfor Mestre, dins de la zona de l'antic Bosc del Comte Moi.

  Excavat per Pere Giró i Josep Masachs de la Secció d'Arqueologia del Museu de Vilafranca, en l'any 1947.

  Carta Arqueològica de l'Alt Penedès: Vilafranca del Penedès. Inventari i Documentació del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya.
  GIRÓ ROMEU, Pere (1948). Nuevos hallazgos en el Panades, dins Ampurias, núm. IX-X, pp. 250-260.
  RAURET, A.Ma. (1963). El proceso de la primitiva población del Panadés. Memoria presentada por la obtencion del grado de Licenciada, Universidad de Barcelona, 1963, pàg. 339.