Vinya del Talleret
Òdena

  Anoia
  Camí de Cal Roig (Camí de Castellfollit del Boix), PK 5,390
  Emplaçament
  Turó a l'esquerra del camí, que de can Roig mena a cal Brunet, un cop passat els Cups de l' Enric.

  Coordenades:

  41.63491
  1.63962
  386694
  4610136
  Número de fitxa
  08143 - 278
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Jaciment arqueològic
  Medieval
  Romà
  Visigot
  Paleocristià
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Inexistent
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  CC.AA. 2998
  Accés
  Fàcil
  Sense ús
  Titularitat
  Privada
  08142A00200035
  Autoria de la fitxa
  Lluís Pedraza i Jordana

  Al lloc anomenat Vinya del Tallaret dins la propietat de Can Roig trobem aquesta petita necròpolis integrada per 4 sepultures de cista de planta rectangular amb les parets formades per lloses disposades verticalment, que per la seva tipologia podrien ubicar-se cronològicament en els segles XI i XII i una cinquena amb les parets laterals fetes amb pedres superposades en forma de mur, d'aparença més antiga, la qual cosa podria situar-la en un moment tardoromà, més si tenim en compte que molt a prop es van localitzar restes d'estructures amb materials corresponents a aquest període. Totes cinc estan orientades d'est a oest i mantenen entre elles una certa distància que podria fer pensar que, en origen, potser haurien mostrat alguna mena de senyalització en superfície que en permetés el reconeixement. El deficient estat de conservació no permet donar-ne les seves dimensions. Sobre el capçal d'una de les tombes es va localitzar un monòlit que podria ser considerada com una estela funerària de tipus anepigràfic. L'aparició de restes òssies humanes cap al sector nord-oest del jaciment, sense vinculació aparent a cap estructura funerària, fan pensar que hagués pogut haver alguna altra sepultura més, no sabem si en fossa excavada al terra o en caixa de lloses.
  A la part baixa del turó es van identificar dues parets molt deteriorades, de cronologia incerta, a prop de les quals es van localitzar, dispersos en superfície, fragments informes d'àmfora africana i un parell de bocins de ceràmica romana baix imperial (un fons decorat de Terra Sigil·lada Africana D -probablement una Hayes 44 A- i un tros de carena de ceràmica comuna d'importació oriental feta a mà o a torn lent amb una nansa horitzontal aplicada, juntament amb una moneda d'època constantiniana. També es van recollir alguns bocins de ceràmica grisa medieval, principalment formes globulars de vores arrodonides i decoració de línies rectes i paral·leles incises.
  Durant la neteja efectuada el juliol del 1991, a part d'algunes restes òssies, només es trobaren 3 fragments informes de ceràmica a torn grisa medieval, però d'aparença antiga (segles VIII-IX).

  El jaciment va ser descobert el 17 d'octubre del 1982 per membres de la Secció Arqueològica del Centre d'Estudis Comarcals d'Igualada (CECI). Dos anys més tard, durant la redacció de la Carta Arqueològica, es van recollir restes antropològiques fora de context, cosa que va fer pensar en la possibilitat que la necròpolis fos més extensa del que es preveia. Durant la revisió de la carta arqueològica, l'any 1991, es va efectuar una petita actuació promoguda pel CECI i dirigida per Lluís Pedraza, amb la intenció de sanejar i delimitar el jaciment i dibuixar les estructures descobertes.

  ENRICH HOJA, Jordi; SALES CARBONELL, Jordina; ENRICH HOJA, Joan (2003): "Les necròpolis tardoantigues i altmedievals a l'Anoia: els rituals d'enterrament i les seves pautes i models d'interrelació a l'espai rural", II Congrés d'Arqueologia Medieval i Moderna a Catalunya, ACRAM, Sant Cugat del Vallès, p. 662-673.
  GIBERT REBULL, Jordi (2011). L'alta edat mitjana a la Catalunya Central (segles VI- XI). Estudi històric i arqueològic de la conca mitjana del riu Llobregat. Tesi doctoral, Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra (Cerdanyola del Vallès).
  JÀRREGA I DOMÍNGUEZ, Ramon (1991): "La comarca de l'Anoia a l'època tardo-romana. Un estat de la qüestió", Estrat revista d'arqueologia, prehistòria i història antiga, núm. 4. Centre d'Estudis Comarcals d'Igualada, Igualada, p. 61-82.
  SALES I CARBONELL, Jordina.; PEDRAZA I JORDANA, Lluís (1993): "La necròpolis isolada de la vinya del Tallaret (Òdena, Anoia)", Estrat revista d'arqueologia, prehistòria i història antiga, núm. 6, Centre d'Estudis Comarcals d'Igualada, Igualada, p. 115-129.
  SALES CARBONELL, Jordina (1994): "Tombes i necròpolis isolades a la comarca de l'Anoia", Acta Historica et Archaeologica Mediaevalia, 14-15. Universitat de Barcelona, Barcelona, p. 317-336.