Viladecans Fogars de Montclús

Vallès Oriental
Serrat de can Perxacs
A prop del PK 9,6 de la carretera BV-5301.
329

Coordenades:

41.73676
2.4108
451003
4620717
08081-53
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
XVI
Bo
Legal
Normes Subsidiàries de Fogars de Montclús.
Fàcil
Residencial
Privada
001703500DG52A0001YO
Virgínia Cepero González

Masia situada a la dreta de la Tordera, a prop del punt quilomètric 9,6 de la carretera BV-5301 de Palautordera a Seva.
És un edifici de gran entitat, de planta rectangular, formada per planta baixa i pis. La coberta és de teula àrab a dues vessants, amb el carener perpendicular a les façanes llargues. Té un cos diferenciat adossat al lateral.
Les façanes són de paredat comú, arrebossades i pintades de color groc. L'accés es produeix mitjançant un portal d'entrada d'arc de mig punt i dovelles de pedra carejada. La resta d'obertures són de disposició regular, algunes amb motllura de pedra treballada.
El seu estat de conservació és bo ja que fa pocs anys va ser objecte d'obres de reforma i restauració.

Inventari Patrimoni Construït del Montseny: 08081100.

- AJUNTAMENT DE FOGARS DE MONTCLÚS (1992) Catàleg d'edificis i conjunts històrics i monumentals de les Normes Subsidiàries. Fogars de Montclús.
- OTPAT- Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial (2008) Inventari del patrimoni construït. Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny. Diputació de Barcelona. Àrea d'Espais Naturals i Diputació de Girona.