Santa Maria de l'Illa o Sant Roc Fogars de Montclús

Vallès Oriental
El Rieral
Per la carretera BV-5301, fins el pont a prop del PK 11, on cal prendre un trencall a la dreta.
360

Coordenades:

41.74712
2.40364
450416
4621872
08081-52
Patrimoni immoble
Edifici
Medieval
Romànic
Modern
Contemporani
XII-XX
Bo
Legal
Normes Subsidiàries de Fogars de Montclús.
Sí, IPA: 28764
Fàcil
Religiós
Privada
000100500DG52A0001TO
Virgínia Cepero González

Ermita d'origen romànic tot i que el seu aspecte actual correspon a les reformes posteriors: al segle XVII i a l'any 1888, en que es va modificar totalment la fisonomia del primitiu temple.
És una edificació d'una sola nau amb teulada a dues vessants, sostingudes per quatre arcs disposats al llarg de la nau.
De l'antic temple només es conserva la part baixa de l'absis i part dels murs perimetrals, tot i que molt modificats per la construcció de quatre arcs rebaixats sobre pilastres.
L'absis és llis, sense finestres ni cap altre tipus d'element, enguixat per l'interior de l'edifici i arrebossat a l'exterior, on s'intueix l'aparell de maçoneria.
A la façana principal hi ha un portal d'arc de mig punt i una finestra rectangular, i un petit campanar d'espadanya.

Inventari Patrimoni Construït del Montseny: 08081203.

Aquesta capella, coneguda modernament pels titulars de la Mare de Déu de la Misericòrdia i de Sant Roc, s'intitulà fins al segle XVI únicament Santa Maria d'Illa o de l'Illa.
Es desconeix el seu origen però, segons la documentació antiga, des del segle XII pertanyia al domini i la provisió de l'abat de Sant Quirc de Colera, igual que l'església de Sant Esteve de la Costa.
Segons el testament del canonge Pere Illa, de l'any 1272, llega un pali a l'ermita valorat en cinquanta sous. Aquesta és la primera notícia referent a la capella.
L'any 1873 va caure part de la volta i va romandre abandonada fins l'any 1888, quan es va reparar la coberta, amb diners provinents dels feligresos.

- AA.DD. (1991). Catalunya Romànica, vol. XVIII. Barcelona: Ed. Gran Enciclopèdia Catalana.
- AJUNTAMENT DE FOGARS DE MONTCLÚS (1992) Catàleg d'edificis i conjunts històrics i monumentals de les Normes Subsidiàries. Fogars de Montclús.
- CASTELLS, J.; COMAS, P. (1994) Esglésies i ermites del Montseny i el seu entorn. Cardedeu: Casal de Cultura Dr. Daurella (Museu-Arxiu Tomàs Balvey), p. 66-67.
- GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA (1982). Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (Fogars de Montclús).
- MARTI BONET, J.M. (1981) Catàleg monumental de l'Arquebisbat de Barcelona. Vol. 1. Vallès Oriental. Barcelona: Arxiu Diocesà de Barcelona : Akribos, p. 114-115.
- OTPAT- Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial (2008) Inventari del patrimoni construït. Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny. Diputació de Barcelona. Àrea d'Espais Naturals i Diputació de Girona.
- VALL, R.; MASVIDAL, A. (1983) El romànic del Vallès. Sabadell: Ausa, p.44.