Viladecans
Sant Boi de Lluçanès

  Osona
  Sector central del terme municipal
  Emplaçament
  A 650 metres per pista forestal de la carretera BV-4608, punt quilomètric 5'750

  Coordenades:

  42.04727
  2.16512
  430908
  4655362
  Número de fitxa
  08201-4
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Conjunt arquitectònic
  Modern
  Segle
  XVII-XVIII
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Legal
  Normes Subsidiàries de Planejament. 1993
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  Sí, IPA. 23624
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  Ref. cad.: 007A00004
  Autor de la fitxa
  Jordi Compte i Marta Homs

  És una masia de grans dimensions amb un gran volum principal de planta baixa i pis, i nombrosos volums i estructures adossats al voltant. És de murs de maçoneria de pedra, arrebossat només a la façana principal, i cantonades amb carreus treballats. La teulada és de quatre vessants, però a la part posterior hi ha nombrosos pendents de les diverses ampliacions, sobresurt una ampla torre de dos trams, amb murs de maçoneria de pedra i restes d'arrebossat. El tram inferior és de planta quadrada i el superior octogonal, la transició entre ambdós és a base d'elements curvilinis de pedra treballada i acabaments d'obra vista; la teulada és piramidal de vuit vessants i té quatre finestres que donen llum a l'interior.
  La façana principal, orientada al sud-oest, és l'única que està completament arrebossada i pintada. A planta baixa hi ha dues finestres i un gran portal al centre, tot emmarcat amb pedra bisellada, al portal hi ha la inscripció "1751 JESUS MARIA PERA VILADECANS" i l'escut de Viladecans en relleu (té fitxa individual). Al primer pis hi ha cinc balcons emmarcats amb pedra motllurada, el central de majors dimensions i més treballat. A la barbacana destaca la canalera, formada per grans blocs de pedra treballada.
  La façana nord-oest té diversos volums i estructures adossats, entre els que hi ha la torre i l'església de Sant Joan Baptista, a l'extrem esquerra. El nivell de planta baixa és ocupat per un volum adossat que forma quatre voltes de canó en el nivell inferior i a sobre una terrassa. A la façana i a primer pis hi ha dues obertures d'accés a la terrassa, una emmarcada amb pedra bisellada i l'altra amb pedra motllurada i decoració d'arc de cortina a la llinda, dins hi ha un relleu amb una creu i la inicial M., entre altres elements. Sota teulada hi ha tres finestres emmarcades amb monòlits bisellats, totes tapiades. La canalera també està formada per blocs de pedra treballada.
  La façana nord-est té un pati al davant amb la gran pallissa al nord-est i un volum de murs de maçoneria de pedra i obertures fetes amb maó al nord-oest. A l'extrem esquerre hi ha un dels volums ampliats, amb dues finestres de maó al primer pis. Del centre de la façana en sobresurt un altre volum, té quatre obertures d'arc rebaixat a planta baixa, dues emmarcades amb maó i dues amb lloses a plec de llibre, i tres obertures al primer pis, una finestra emmarcada amb pedra bisellada i una galeria de dues obertures d'arc rebaixat fet de maó. A l'esquerra d'aquest volum i a nivell de planta baixa hi ha una finestra emmarcada amb maó i un portal reformat; al primer pis una finestra emmarcada amb maó i un portal fet de pedra motllurada, originalment una finestra. A les golfes hi ha una finestra feta amb maó, una amb pedra treballada, una altra sobre el volum ampliat emmarcada amb pedra bisellada i una altra finestra a l'extrem dret, emmarcada amb monòlits bisellats.
  La façana sud-est forma un queixal a causa d'un volum ampliat a la part dreta. En la meitat esquerra del volum i a nivell de planta baixa hi ha una obertura d'arc de mig punt emmarcada amb lloses a plec de llibre i unes escales modernes. En el primer pis hi ha una galeria de cinc grans i altes obertures d'arc de mig punt fets amb pedra bisellada i sustentades amb pilars motllurats al capitell i a la base, el fust monolític i bisellat. Sota teulada hi ha dues obertures ovalades fetes amb dos blocs de pedra treballada. En la part del queixal que mira al sud-oest hi ha un portal d'arc rebaixat i una finestra emmarcats amb maó a la planta baixa, un portal fet amb pedra bisellada que dóna accés a una petita terrassa i una finestra també amb pedra treballada al primer pis i dues obertures ovalades sota teulada, una de pedra treballada i l'altra amb maó. A la part dreta, hi ha un portal emmarcat amb maó i llinda de fusta a la planta baixa, una finestra amb contorn de pedra treballada i llinda de fusta al primer pis i una obertura ovalada feta amb maó sota teulada.

  La masia de Viladecans està situada en un punt elevat al sud-est del nucli urbà de Sant Boi de Lluçanès i a l'est del molí de Viladecans.
  L'edifici queda envoltat de nombroses estructures i edificis entre les que hi ha l'església de Sant Joan Baptista, dues pallisses o un hort tancat, delimitat per un mur de maçoneria de pedra i ubicat uns metres de la façana principal, en un nivell inferior.
  La façana principal es troba arrebossada i esgrafiada des de l'any 2002 tal com es troba escrit en una inscripció a la façana: "L'any 2002 fou restaurada aquesta façana per la Sra. Ramona Viñas vda. De Viladecans". La façana es troba pintada de color terrós i conté esgrafiats de color blanc que consisteixen en un requadre que envolta la façana i les finestres de la planta baixa, formant també quatre requadres al primer pis entre balcons, en els quals hi ha representats dos gerros amb flors, l'escut de la masia de Viladecans amb la inscripció "1751 Casa Viladecans" i un rellotge de sol. Els autors de l'arrebossat, tal com està inscrit a l'extrem esquerra de la façana, són Lafon-Antonell. Segons fonts orals, antigament ja hi havia un esgrafiat a la façana, més treballat que l'actual.
  A la façana sud-oest hi ha una placa commemorativa adossada al mur, amb el relleu del rostre del poeta Jacint Verdaguer i la inscripció "L'altíssim poeta Jacint Verdaguer sojornà en aquesta masia l'any 1871".

  La masia de Viladecans és coneguda des de l'any 1190. Apareix documentada el 1221 i també en el fogatge de 1553, formant part de la parròquia i terme de Sant Boi, sota el nom de Valentí Viladecans. Es conserven documents, a la masia, del segle XV que ja fan referència a l'existència de la masia al segle XIII.

  AADD (1995) Gran Enciclopèdia Catalana. Enciclopèdia Catalana, S.A.
  AADD (1993). Gran Geografia Comarcal de Catalunya. Osona i Ripollès. Enciclopèdia Catalana, S.A.
  IGLÉSIES, Josep (1981). El fogatge de 1553. Estudi i transcripció. Dalmau.
  Inventari de patrimoni cultural immoble de Catalunya. Sant Boi de Lluçanès. Àrea de Coneixement i Recerca, Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya. Revisat el maig de 2008.