Turó de l'Osona Gurb

Osona
Parròquia de Sant Andreu de Gurb
A 1000 metres per pista asfaltada de la carretera N-152a, punt quilomètric 68'400

Coordenades:

41.9343
2.23572
436639
4642764
08100-189
Patrimoni immoble
Edifici
Medieval
V-XII
Dolent
Destruit.
Inexistent
CCAA, I02552
Sense accés
Sense ús
Privada
Ref.Cad: 7229704DG3472N
Jordi Compte

El turó de l'Osona es troba situat a l'oest del nucli urbà de Vic, entre les carreteres C-17 i B-152a, a l'extrem sud del terme municipal.
Es tracta d'un jaciment on es van trobar dues sepultures de lloses, orientades al sud-est i compartint una filada de lloses com a separació. Es tractava de tombes amb forma de caixa que no conservaven les lloses de la coberta. Una de les sepultures va ser destruïda parcialment en una ampliació del camí que dóna accés al turó i l'altra va ser excavada. A l'interior es va localitzar un fragment de "tegula", un fragment de pedra treballada de forma rectangular i amb incisions rectangulars en una de les seves cares. De l'esquelet en quedaven el crani, fragments de fèmur i d'altres ossos llargs. Al nivell de la pelvis es va trobar un anell de bronze.
Al voltant d'aquest turó hi ha diversos jaciments on s'ha recuperat material d'època romana, relacionats amb una antiga vil·la, que es trobaria als voltants de l'actual mas Osona, en terme municipal de Vic.

L'enterrament del turó de l'Osona és d'un tipus de cronologia incerta per manca d'estudis. En termes generals es situa aquest tipus d'enterrament entre el baix imperi i la primera època d'invasions de pobles germànics. El jaciment va ser exacavat per Imma Ollich l'any 1978.

Inventari del patrimoni arqueològic i paleontològic de Catalunya. Gurb. Àrea de Coneixement i Recerca, Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya, febrer de 2001.
OLLICH, Imma. (1984). Història d'Osona. Vic. Eumo.
OLLICH, Imma. (1978) Butlletí informatiu del Club Tennis Vic. Vic.