Turó de Calderols
Matadepera

  Vallès Occidental
  Turó de Calderols
  Emplaçament
  Entre els torrents de la Font de Querol i del Salt.
  559

  Coordenades:

  41.60998
  2.01894
  418256
  4606939
  Número de fitxa
  08120 - 157
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Jaciment arqueològic
  Medieval
  Modern
  Contemporani
  Segle
  XIII-XX
  Estat de conservació
  Regular
  El turó està sotmès a una gran pressió urbanística. Alguns elements localitzats com el forn de Calderols s’ha restaurat i està museïtzat.
  Protecció
  Legal
  BPU
  Tipologia A de la normativa específica pels elements arqueològics (Fitxa número 20 del Catàleg de Béns a protegir del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal).
  Accés
  Fàcil
  Sense ús
  Titularitat
  Privada
  Diversos propietaris
  Autoria de la fitxa
  Jordi Montlló Bolart

  El turó de Calderols, està situat al sud del municipi, entre dos torrents importants, el del Salt a l'est, i el de la Font de Querol a l’oest. Està fortament urbanitzat fins gairebé al capdamunt, on queda coronat per una antena de telefonia mòbil.

  Actualment, els marges de pedra seca, testimoni de l’antic conreu de vinya són gairebé inexistents. Se n’han observat algunes restes escadusseres a proximitat del jaciment de l’antic mas Calderols, aquest situat al vessant hidrogràfic dret de la torrentera del mas Calderols que limita el turó pel seu costat nord i desaigua a la Riera de les Arenes.

  Al sector nord del turó, en el carrer del Forn, s’hi ha localitzat dos jaciments; per una banda, un forn d’obra (Forn de Calderols) i les restes muraries del que podria ser el Mas Calderols, ambdós escapçats per les màquines durant l’obertura del carrer amb motiu de la urbanització del turó.

  Al sector de llevant, delimitat pel torrent del Salt, hi ha les restes d’un antiga pedrera d’extracció de roca calcària que feia funcionar varis forns de calç. Es coneix amb el nom de pedrera de l’Angelet. També s’hi conserva, a mà esquerra, la barraca dels picapedrers; està excavada a la roca, com si es tractés d’una cova de sauló. Malgrat es conserva encara dempeus, la porta, de fusta està malmesa. Les arrels de la vegetació que creix al seu voltant estan malmetent l’estructura en general.

  Del sector de llevant del turó, pels voltants de la Pedrera de l’Angelet, és on cada any s’escull i es talla el pi de Sant Sebastià. Aquest sector no es contempla en la protecció del turó de Calderols.

  Segons consta en els estudis que han realitzat varis autors a partir dels pergamins que s’han preservat fins a data actual, Calderols seria un mas rònec que ja al segle XVI hauria format part del patrimoni aconseguit pels propietaris de Can Solà de la Font, posteriorment anomenada Can Solà del Racó.

  BALLBÉ (1981) ESMENTA QUE EL’ANY 1390 Fra Joan, Abat del Monestir de Sant Llorenç del Munt estableix a Jaume Solà del mas Font, de la parròquia de Sant Joan de Matadepera, el mas Calderols. El mateix autor el situa a proximitat de Can Solà del Racó.

  En l’estudi que CANYAMERES (2001) fa de Can Solà del Racó, un dels masos més importants de Matadepera, esmenta que quan Pere Solà de la Font testa (el dia 16 d’abril de 1526), el patrimoni familiar s’havia engrossit. De tal manera que, a més del mas de la Font, també englobava el mas Riera, que havia fet reconstruir i varis masos llavors enrunats, Vilanova, Castanyet, Dalmau, Querol, Gener, Garriga, Torra, Codonyer, Marçans i Calderols. En el testament es disposa que a la seva mort, en Joan, el fill gran, com hereu hauria d’escollir una part i repartir-ne l’altra part amb en Narcís,  (segon, germanastre) i sinó, amb en Jaume (altre germanastre).

  Joan Solà i Torrella, l’hereu es queda amb el mas principal, el mas Marçans, un apart del mas Vilanova i algunes peces disperses agregades des d’antic. Mentre que la resta aniria per Narcís. Terres conegudes com a Can Solà del Pla.

  Per ara, el forn no s’ha pogut associar a una propietat concreta que per proximitat podria pertànyer al mas rònec de Calderols (sense excavar), o Can Solà del Pla.

  AJUNTAMENT de Matadepera (2009).  Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Matadepera. Tomo IV. Catàleg de Béns.

  FONT, Xavier (1997). Inventari del Patrimoni Cultural de Matadepera. Ajuntament de Matadepera.

  FONT, Xavier; MUNUERA, Jaume (2014). Matadepera. Patrimoni cultural. Ajuntament de Matadepera. Abril de 2014.