Trull de Cal Motxu
Matadepera

  Vallès Occidental
  Carrer de Sant Isidre, 24
  429

  Coordenades:

  41.59891
  2.0266
  418881
  4605703
  Número de fitxa
  08120 - 85
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Contemporani
  Popular
  Segle
  XIX - XX
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Legal
  BCIL
  Protecció Parcial (Número 65 del Catàleg de Béns del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal).
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  Si (IPA)
  Accés
  Fàcil
  Productiu
  Titularitat
  Privada
  8958714DG1085N0001UX
  Autoria de la fitxa
  Jordi Montlló Bolart

  Casa de còs entre mitgeres de planta rectangular que consta de planta baixa i pis. La coberta, de teules àrabs, és a dues aigües acabat amb una lleugera volada formada per la canal de recollida d’aigües pluvials de la coberta. El carener és paral·lel a la façana principal, que dóna al carrer de Sant Isidre.

  La composició de la façana és molt simple: hi ha dues portes a la planta baixa, la més petita afegida a posteriori. A la planta pis, damunt l’eix de la porta principal, hi trobem una balconada amb reixa de ferro. Totes les obertures són de llinda recta. El parament està fet a base d'un escardejat sense lliscar.

  El carrer de Sant Isidre és un dels primers carrers del poble, que fins ben entrat el segle XX, era bàsicament rural i de poblament dispers. Les construccions tipològicament característiques d’aquest carrer, tenen una amplada d’un o dos cossos. Presenten elements comuns característics de les tasques agrícoles dels seus propietaris. A partir de la segona meitat del segle XIX s’hi fan modificacions, però cal Motxu conserva bona part dels elements originals que es destinaven a l’elaboració d’oli i vi. Destaca la premsa, els cups, la pedra de moldre i la maquinària de rotació.

  Actualment és un local de restauració. Està mal ubicat en el catàleg municipal.

  El carrer de Sant Isidre es forma de les parcel·lacions que Josep Pratginestós realitza l’any 1786. La seva propietat limitava amb la de Pi de la Serra de Can Vinyers i per aquest motiu planifica que quedin “8 pams (1,55m) a la part de davant perquè quan en Pi de la Serra decideixi fer el mateix quedi un carrer de 3,10 m d’amplada”. D’aquesta manera es forma la part septentrional del carrer.

  L’any 1843 és Domènech Pi de la Serra qui inicia un seguit d’establiments similars que configuraran la part meridional del carrer, quedant l’amplada fixada en 3,10 metres tal i com havia previst Josep Pratginestós. El trull de cal Motxu correspondria a aquesta part del carrer. Ametller (1997) escriu “En Pi de la Serra de Can Vinyers, establí l’any 1858 a l’Antoni Gorina i Riera 68.859 pams quadrats, que comprenia tota la resta del carrer Sant Isidre, tirant avall fins a trobar aquella travessia, que ja havia estat planificada, avui carretera de Terrassa [...] l’Antoni Gorina i el seu pare, en Valentí, van construir-hi una era prop de la travessia. Una mica més tard, construí més amunt un cobert amb una premsa, cups i un pou. El valor total d’aquesta obra fou de 700 duros”.

  Aquest trull va ser el darrer funcionant en el nucli antic. N’hi havia tres més que han desaparegut: el trull del Vicenç, el trull de cal Jep i el trull del Castell.

  AJUNTAMENT de Matadepera (2009).  Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Matadepera. Tomo IV. Catàleg de Béns.

  AMETLLE, Manuel (1997). Els orígens del nou poble de Matadepera (1768-1868).

  FONT i SEGURA, Xavier (1997). Inventari del patrimoni cultural de Matadepera. Inèdit.