Torregassa Montclar

Berguedà
Pla de Montclar
Al Pla de Montclar, amb accés des de la carretera BV-4131.
08130-40
Patrimoni immoble
Edifici
Medieval
Modern
Contemporani
XV-XVIII
Bo
Inexistent
IPAC 3394
Fàcil
Residencial
Privada
001004900CG95D
María del Agua Cortés Elía

Conjunt format per diverses edificacions que acompanyen la casa i que tenen usos agropecuaris. Hi ha dues edificacions destinades a habitatge, un d'ells molt modern. La casa antiga és de planta rectangular, coberta amb teulada a doble vessant de teula àrab i amb carener perpendicular a la façana principal, que s'obre a migdia. Està estructurada en planta baixa i dos pisos superiors, l'últim sota teulada. Fou reformada al segle XX amb la construcció d'un cos rectangular adossat a la façana de llevant i fet amb materials moderns que trenquen l'estructura de la masia, amb totes les obertures amb maó. A ponent i a migdia encara es conserven finestres amb llindes de pedra, essent la majoria de petites dimensions, allindades i disposades de forma aleatòria als murs. La porta principal es troba al lateral esquerre de la façana, i la única simetria la proporcionen les dues obertures d'arc de mig punt de maó que hi ha al pis superior i que formen dos balcons contigus. A les façanes laterals s'han construït cossos annexos de ceràmica acabats amb un arrebossat.

La notícia documental més antiga que hem trobat és del 1448, en la convocatòria dels homes del terme pel sindicat remença un dels convocats era Anthonius de Torregassa (Homs, 2005). No surt esmentada al fogatge de 1553, fet per Pere Serra batlle, que esmenta entre els 20 caps de casa de Montclar, possiblement perquè en aquell moment podria estar deshabitada. Però en canvi ai s'esmenta a la llista de cases per combregar de 1588 que es conserva a l'Arxiu Diocesà de Solsona (ADS), en Torregassa de La Torregassa. Tot i que la casa va ser reformada a finals del XIX amb l'afegit de la façana, l'origen és de finals de l'Edat mitjana i el topònim ens pot remetre a la possible existència d'una torre en aquest indret o bé a que la casa seria una antiga torre o casa forta.

HOMS I BRUGAROLAS, Mercè (2005) El sindicat remença de l'any 1448. Ajuntament de Girona. Col·lecció Documents de l'Arxiu Municipal, 11.
IGLÉSIAS, J. (1979). El fogatge de 1553. Fundació Salvador Vives i Casajuana. Volum I. Barcelona.
PLANES I ALBETS, A. (1985). L'arrendament de les prestacions pageses de caràcter feudal: consideracions sobre la figura del petit arrendatari del segle XVIII. Institut d'Estudis Ilerdencs. Lleida.