Torre del Senyor Massana/Torre Massana El Papiol

Baix Llobregat
Carrer de l'Ignasi Iglesias, 18
87

Coordenades:

41.43742
2.00387
416780
4587795
08158 - 162
Patrimoni immoble
Edifici
Eclecticisme
Contemporani
XX
1947
Bo
Legal
BPU. D33-Catàleg de Patrimoni Arquitectònic del Papiol
Fàcil
Residencial
Privada
6879605DF1867H
Juana Maria Huélamo Gabaldón

Habitatge unifamiliar aïllat, de planta en forma de "T". La part principal de l'edifici consta de planta baixa i dos pisos. Es cobreix amb una teulada a dues vessants, de fibrociment, i és composta, acabada en ràfec perimetral amb dues motllures.
Els buits de les finestres són de traça vertical, alguns de llinda plana, i altres amb el llindar acabat en arc de mig punt amb les impostes marcades. La majoria presenten ampit de rajoles vidrades en groc i altres estan precedides de jardinera feta de rajoles també vidrades i decorades amb motius vegetals.La façana principal i la posterior s'acaben en sengles frontals acabats en timpans, la base dels quals són impostes coronades amb boles decoratives. Els timpans estan marcats per una imposta trencada (la façana principal) i continua (a la façana posterior), al mig dels quals s'obren sengles finestres d'arcs peraltats. L'accés a la casa es fa a través d'una porta de ferro forjat decorada amb reganyol, roleus i flors de lis que es continua amb tot un reixat que forma la tanca del barri de l'edificació.

És una de les torres de major interès de l'edifici, tant per volum com per la seva original fesomia, amb una clara adaptació arquitectònica al desnivell del terreny.

Es tracta d'una de les diverses torres d'estiueig que es van anar construïnt al Papiol.