Torre del Palanca Ullastrell

Vallès Occidental
Avinguda de la Verge de Montserrat, 25, 08231
Situat a l'extrem sud-oest del nucli urbà de la població
325 m

Coordenades:

41.52416
1.9546
412780
4597474
08290-133
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad.: 2976101DF1927N
Adriana Geladó Prat

Edifici aïllat i envoltat d'una gran zona enjardinada, situat al capdemunt d'un dels petits turons que caracteritzen l'orografia del municipi. Presenta la coberta de teula a quatre aigües decorada amb un doble ràfec de dents de serra força destacable, i està organitzat en dos nivells. La construcció, que ha estat reformada, compta amb obertures rectangulars amb els emmarcaments arrebossats. La façana principal, orientada al nord-oest, presenta un porxo adossat amb teulada d'un sol vessant sostinguda per un seguit de bigues de fusta reaprofitades. Aquest porxo cobreix el portal d'accés al interior, al que s'accedeix mitjançant una escalinata de maons delimitada per una barana d'obra i gelosia, que també delimita el porxo. Adossada a la façana sud-est de l'edifici destaca una porxada coberta amb teulada de tres vessants, oberta a l'exterior mitjançant cinc arcs rebaixats sostinguts per pilastres arrebossades amb les impostes motllurades de pedra. La construcció presenta els paraments arrebossats i pintats, amb un sòcol de pedra aplacada. El jardí està organitzat en dos nivells que es troben delimitats per unes tanques bastides amb maons i decorades amb balustres de maons també. Bona part d'aquestes estructures són originals, així com els contraforts que les sostenen en determinats punts del jardí.

Les bigues del porxo davanter són força antigues i foren reaprofitades d'una altra construcció que fou enderrocada. Sota la porxada sud-est destaca un plafó de ceràmica vidrada de temàtica religiosa.

Es tracta d'una de les primeres cases d'estiueig situada al municipi i que probablement fou bastida a mitjans del segle XX. En origen, la finca era molt més extensa donat que incloïa els terrenys on es va construir una promoció de cases unifamiliars adossades, delimitades entre l'avinguda de la Verge de Montserrat i la carretera d'Olesa. Sembla ser que el nom de la casa prové del constructor que la va erigir. El porxo davanter no és originari i fou construït durant les obres de reforma de la casa. En canvi, la porxada adossada a la façana sud-est sí que és originària de la construcció. Del jardí de la casa destaca un gran exemplar de pi que s'observa des de diversos punts del municipi.