Torre del Castell Malgrat de Mar

Maresme
Parc del Castell

Coordenades:

41.648
2.74018
478364
4610728
08110-1
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
Popular
XVI-XX
Bo
Legal
  • BCIN
  • National Monument Record
  • Defensa
BCIN. 1014-MH. R-I-51-5515. Decret 22/04/1949
IPA 1113
Fàcil
Científic
Pública
Ajuntament de Malgrat. Carrer del Carme, 30. 08380 Malgrat de Mar
Marta Lloret Blackburn- Antequem, S.L.

La Torre del Castell és una torre de defensa d'origen medieval que va ser reconstruïda al segle XVI. Les intervencions que s'hi van fer entre mitjans i finals del segle XX en van alterar les característiques constructives i en dificulten la interpretació. Es tracta d'una construcció aïllada de planta circular i dos nivells d'alçat. Presenta poques obertures, totes elles tapiades amb maó excepte una porta situada a la planta baixa que permet accedir-hi. A la part superior hi ha un recreixement de maó que es correspon amb les bateries que s'hi van afegir durant la Guerra Civil. En la darrera intervenció es va fer un nou recreixement i es va col·locar una estructura i barana metàl·lica per tal de fer-hi un mirador. També s'hi han fixat uns suports de formigó a mode de mènsula per col·locar-hi una carpa provisional. El parament del mur és de pedra vista amb restes d'arrebossat.

Algunes fonts apunten que la torre del castell de Malgrat hauria format part d'una fortificació medieval de la qual n'és l'únic vestigi. El castell de Malgrat està documentat des del segle XIV, quan formava part de la línia fortificada dels castells de la zona de l'alt Maresme i depenia del castell de Palafolls. Probablement fou refet al segle XVII, quan va ser utilitzada com a bateria de costa, tot i que a finals d'aquest segle quedà molt malmès per l'atac de l'any 1796 de l'armada francesa. Durant la Guerra Civil l'exèrcit republicà hi va muntar un niu de metralladores i hi va afegir merlets de maó. L'any 2002 s'hi va fer una intervenció en què es va suprimir el niu de metralladores i s'hi va posar un mirador metàl·lic.

CATALÀ, P. (1990). Els Castells Catalans. Volum I. Barcelona: Rafel Dalmau. Catàleg de Béns Protegits del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Malgrat de Mar (2004). Ajuntament de Malgrat de Mar. DEL CAMPO, F. (1998). Castells medievals del Maresme. Figueres: Brau Edicions. DEL CAMPO, F. (1998). Guies del Patrimoni Comarcal: "Castells medievals: 20 castells i 68 torres de guaita del Maresme". Figueres: Brau Edicions. DEL CAMPO, F.; LÓPEZ,S. (1984). "Contribució al coneixement dels sistemes defensius principalment contra la pirateria i la seva incidencia en el repoblament de la costa de l'Alt Maresme (antigament vescomptat de Cabrera dins el comptat de Girona)": Primer Congrés d'Història Moderna de Catalunya. Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de Catalunya. Patrimoni Arquitectònic. Malgrat de Mar (Maresme). Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Generalitat de Catalunya.