Torre del Castell
Malgrat de Mar

  Maresme
  Parc del Castell

  Coordenades:

  41.648
  2.74018
  478364
  4610728
  Número de fitxa
  08110 - 1
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Contemporani
  Popular
  Segle
  XVI-XX
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Legal
  BCIN
  National Monument Record
  Defensa
  BCIN. 1014-MH. R-I-51-5515. Decret 22/04/1949
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  IPA 1113
  Accés
  Fàcil
  Científic
  Titularitat
  Pública
  Ajuntament de Malgrat. Carrer del Carme, 30. 08380 Malgrat de Mar
  Autoria de la fitxa
  Marta Lloret Blackburn- Antequem, S.L.

  La Torre del Castell és una torre de defensa d'origen medieval que va ser reconstruïda al segle XVI. Les intervencions que s'hi van fer entre mitjans i finals del segle XX en van alterar les característiques constructives i en dificulten la interpretació. Es tracta d'una construcció aïllada de planta circular i dos nivells d'alçat. Presenta poques obertures, totes elles tapiades amb maó excepte una porta situada a la planta baixa que permet accedir-hi. A la part superior hi ha un recreixement de maó que es correspon amb les bateries que s'hi van afegir durant la Guerra Civil. En la darrera intervenció es va fer un nou recreixement i es va col·locar una estructura i barana metàl·lica per tal de fer-hi un mirador. També s'hi han fixat uns suports de formigó a mode de mènsula per col·locar-hi una carpa provisional. El parament del mur és de pedra vista amb restes d'arrebossat.

  Algunes fonts apunten que la torre del castell de Malgrat hauria format part d'una fortificació medieval de la qual n'és l'únic vestigi. El castell de Malgrat està documentat des del segle XIV, quan formava part de la línia fortificada dels castells de la zona de l'alt Maresme i depenia del castell de Palafolls. Probablement fou refet al segle XVII, quan va ser utilitzada com a bateria de costa, tot i que a finals d'aquest segle quedà molt malmès per l'atac de l'any 1796 de l'armada francesa. Durant la Guerra Civil l'exèrcit republicà hi va muntar un niu de metralladores i hi va afegir merlets de maó. L'any 2002 s'hi va fer una intervenció en què es va suprimir el niu de metralladores i s'hi va posar un mirador metàl·lic.

  CATALÀ, P. (1990). Els Castells Catalans. Volum I. Barcelona: Rafel Dalmau. Catàleg de Béns Protegits del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Malgrat de Mar (2004). Ajuntament de Malgrat de Mar. DEL CAMPO, F. (1998). Castells medievals del Maresme. Figueres: Brau Edicions. DEL CAMPO, F. (1998). Guies del Patrimoni Comarcal: "Castells medievals: 20 castells i 68 torres de guaita del Maresme". Figueres: Brau Edicions. DEL CAMPO, F.; LÓPEZ,S. (1984). "Contribució al coneixement dels sistemes defensius principalment contra la pirateria i la seva incidencia en el repoblament de la costa de l'Alt Maresme (antigament vescomptat de Cabrera dins el comptat de Girona)": Primer Congrés d'Història Moderna de Catalunya. Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de Catalunya. Patrimoni Arquitectònic. Malgrat de Mar (Maresme). Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Generalitat de Catalunya.