Torre de Sant Miquel
La Roca del Vallès

  Vallès Oriental
  Carretera de Mataró a Granollers (BV-1415c) , 08430.
  Emplaçament
  Al sud del turó de Can Companys, a llevant del nucli de la Roca.
  190 m

  Coordenades:

  41.58268
  2.35329
  446092
  4603645
  Número de fitxa
  08181-292
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Jaciment arqueològic
  Medieval
  Popular
  Segle
  XV
  Estat de conservació
  Dolent
  Es troba enrunada i coberta de vegetació
  Protecció
  Legal
  BCIN
  National Monument Record
  Defensa
  BCIN 3974-MH (Decret 22/04/1949)
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  IPA, 36697
  Accés
  Sense accés
  Sense ús
  Titularitat
  Privada
  08180A01100004
  Autor de la fitxa
  Jacob Casquete Rodríguez

  Jaciment d'època medieval conformat per les restes d'una torre de guaita o defensiva. que es troba localitzada a dalt d'un turó, en una zona de difícil accés, a prop de la via de coll de Parpers. Encara que no es possible resseguir tot el perímetre, donat la quantitat de vegetació que cobreix les estructures, s'intueix que el recinte té forma aproximadament rectangular. Les restes més remarcables són d'un mur d'uns dos metres de llargada per un metre d'alçada per uns 90 centímetres d'amplada. El mur de maçoneria està bastit amb pedres mitjanes i grans desbastades que es troben lligades amb morter de calç, formant filades bastant regulars i que presenta al menys dues espitlleres. A més d'aquesta estructura, també destaca un dipòsit soterrat, segurament per a guardar aigua i diferents desaigües, estructures que ens indiquen que el lloc fou construït per perdurar en el temps i per aguantar possibles setges.

  És regulat pel Pla Especial Parc Serralada Litoral, PEIN i xarxa Natura 2000. BCIN nº reg. 3974-MH (Decret 22/04/1949, BOE 05/05/1949). El número de registre BIC present a la fitxa del Pla Especial és erroni. Probablement, la declaració de l'element com a BCIN encara s'estigui tramitant.

  Francesc Carreras, en la seva publicació "Lo castell de la Roca del Vallès", parla d'aquesta construcció com una construcció de defensa i auxiliar. (CARRERAS Y CANDI 1988, 100-104).

  BOSCH DE DORIA, M.; MONTLLÓ BALART, J. (2008): Inventari del patrimoni arqueològic del Parc Serralada Litoral. Consorci Parc Serralada Litoral, Museu de Granollers, Mataró, inèdit. CARRERAS Y CANDI, F (1988). Lo castell de la Roca del Vallès. Patronat Municipal de Cultura i Esbargiment de l'Ajuntament de La Roca del Vallès, La Roca del Vallès. CC.AA. Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya (Cartes arqueològiques), La Roca del Vallès, 1992. DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE (2004): Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge de la Conreria-Sant Mateu-Céllecs. Generalitat de Catalunya, inèdit. MASSAGUÉ I TORNÉ, J. M. [coord.] (2011): Pla especial i catàleg del patrimoni de La Roca del Vallès. Ajuntament de la Roca del Vallès, La Roca del Vallès.