Torre de l'aigua de Viladellops Olèrdola

Alt Penedès
Al N del nucli de Viladellops, al camí de Viladellops. Punt 6 Ruta del Vi.
Des de la C-15 seguir camí de Viladellops

Coordenades:

41.308960154028
1.7369517552645
394272
4573825
08145-59
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Contemporani
Bo
Inexistent
Fàcil
Altres
Privada
08144A028000090000QB
Tríade scp
Marta Lloret Blackburn-Antequem, S.L.

Torre circular de 7 m de diàmetre i 8 m d'alçada. El parament és de pedra irregular. Les quatre portes obertes presenten arcs de mig punt fets amb maons. A la part superior, la cisterna de maó està arrebossada amb ciment. Una pilastra central amb quatre pilars adossats sustenten el pes de la torre. A la part inferior de la pilastra hi ha una plataforma a manera de taula. Sobre els pilars es recolzen unes bigues de ferro que creuen la torre radialment i aguanten la cisterna. El sostre de la torre, es a dir, el sòl de la cisterna està fabricat en maó i s'aprecien perdues d'aigua. Actualment encara fa l'us per la que va ser construïda.