Les Carreteres Olèrdola

Alt Penedès
A poc més d'1 km a l'est de Viladellops
S'hi arriba pel camí que va des de Viladellops a Cal Mingo i al Fondo de la Caseta

Coordenades:

41.30548
1.75175
395505
4573421
08145-58
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Antic
Ibèric
Regular
Legal
  • BPU
Catàleg de Béns protegits. POUM DOGC 29/01/2008
Difícil
Sense ús
Privada
08144A009000140000QR
Tríade scp
Marta Lloret Blackburn-Antequem, S.L.

Zona de bosc i matollar devastada per un incendi forestal. Es localitza en un promontori que s'aixeca en una àrea de terreny abrupte, amb zona de conreu vitícola a les vessants. Hi ha dos sectors diferenciats separats entre si uns 150 m. Les primeres prospeccions en aquesta àrea donaren com a fruit la troballa de material arqueològic divers, sobretot ceràmica ibèrica. A l'actualitat encara es poden veure acumulacions de pedres i fragment ceràmics en abundància. En general, els materials localitzats ens situen el jaciment en algun moment del període Ibèric Ple, a partir del segle IV a.C. o inclús del III a.C., finalitzant-se l'hàbitat de la zona a principis de l'Ibèric Final (abans del segle II a.C).

Les primeres prospeccions d'aquest jaciment les va fer el "Grup arqueològic" de l'Agrupació Excursionista Talaia de Vilanova i la Geltrú. Els materials localitzats foren donats l'any 1990 per en Xavier Virella al Museu de Vilafranca.