Torre de la Riera
Balenyà

  Osona
  Camí de la Riera

  Coordenades:

  41.82227
  2.22917
  435984
  4630331
  Número de fitxa
  08017-197
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Medieval
  Modern
  Popular
  Segle
  XIV-XVII
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Legal
  BCIN
  National Monument Record
  Defensa
  BCIN (Decret 22/04/1949, BOE 05/05/1949)
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  08017A007000220000OL
  Autor de la fitxa
  Marta Lloret Blackburn- Antequem, S.L.

  La torre de la Riera és una construcció defensiva d'origen medieval que durant el segle XVII va quedar integrada en l'estructura de la masia. Està situada a l'extrem de mestral de la casa, és de planta quadrangular i conserva tres nivells d'alçat. Al segle XVII van obrir-se a la façana una finestra per pis, d'arc pla de pedra carejada, la del pis inscrita: " IHS / FRANCESCHS RIERA VILA/ EN LO ANY 1683". El parament dels murs és de pedra irregular disposada en filades, amb carreus escairats a les cantonades. La façana de tramuntana està arrebossada i presenta una obertura d'arc pla de pedra al nivell inferior. A l'interior s'hi conserven dues espitlleres situades al nivell superior, on també s'observen les mènsules de pedra que sostenien un altre nivell. El mur de migdia de la torre, d'una amplada notable, va obrir-se en cada pis per comunicar-la interiorment amb la masia.