Torre de Jacint Carnicé
Sant Feliu de Llobregat

  Baix Llobregat
  Passeig del Comte de Vilardaga, 12

  Coordenades:

  41.38509
  2.04785
  420390
  4581944
  Número de fitxa
  08211-19
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Contemporani
  Noucentisme
  Segle
  XX
  Any
  1933
  Nicolau M. Rubió i Tudurí
  Estat de conservació
  Regular
  Encara que l'estructura de l'edifici està en bon estat, la casa requereix d'un cert manteniment pel que fa a la façana. Els esgrafiats estan especialment deteriorats.
  Protecció
  Legal
  BCIL 19/10/1988
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  19097 - veure observacions
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  0520321DF2802A
  Autor de la fitxa
  CENTRE D'ESTUDIS COMARCALS DEL BAIX LLOBREGAT

  La torre de Jacint Carnicé es composa recollint l'esperit noucentista de l'època en què es va construir, caracteritzada per una actitud mesurada. Es tracta d'una construcció aïllada, de planta quadrangular i coberta a dues aigües. Està precedida d'un petit jardí. El nivell de la casa està lleugerament per sobre del nivell enjardinat, motiu pel qual l'accés es fa a través d'unes escales. En alçada s'estructura en soterrani, planta baixa i pis. A la planta baixa una porta en posició central està flanquejada per sengles finestres balconeres en arc de mig punt. Al pis superior hi ha un petit balcó centrat a la façana. És de plataforma rectangular i la línia del seu frontal coincideix amb la petita motllura que separa aquest cos de la façana de l'inferior. Hi dóna accés una porta rectangular. A banda i banda trobem una finestra amb l'ampit pronunciat. Totes tres obertures tenen decoració a la part superior: un rectangle d'estucat diferent a la llinda flanquejat per dues petites impostes estriades que sobresurten lleugerament de la línia de façana i arrenquen de la cornisa superior (de fet recorden mènsules molt estilitzades i no funcionals) per morir en la línia horitzontal que marca la llinda de les finestres. El coronament de l'edifici arrenca de la cornisa mencionada, sobre la qual se situa el fris de la cambra d'aire que està decorat amb una sanefa esgrafiada amb motius geomètrics i florals i amb els espiralls. Finalment el parapet que amaga la teulada a dues aigües està decorat amb motius esgrafiats i es presenta interromput a la zona central per una barana de ferro forjat. Per contra, a les façanes laterals, aquest espai ocupat per la reixa de ferro es mostra tancat amb paret d'obra que fa un esglaó i s'eleva per sobre de l'alçada del parapet.

  La torre Jacint Carnicé consta en el catàleg de patrimoni arquitectònic de la Generalitat dins del conjunt amb núm. d'inventari 19097 que abasta els números 12-24 del carrer Comte Vilardaga. Per les seves característiques i també per ser obra de l'arquitecte Nicolau Rubió i Tudurí ens ha semblat necessari fer-li una fitxa a part.

  La Torre Jacint Carnicé va ser projectada per l'arquitecte Nicolau M. Rubió i Tudurí l'any 1934, en plena etapa noucentista de la seva creació. Jacint Carnicé va ser promotor d'altres construccions a Sant Feliu, entre les que destaquen les cases situades en l'edifici contigu al que ara ens ocupa.

  - VIDAL I JANSÀ, Mercè. Arquitectura i urbanisme a Sant Feliu de Llobregat. 1826-1936. De Pere Serra i Bosch a Nicolau M. Rubió i Tudurí. Sant Feliu de Llobregat: Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat. 2005. 202 p.