Conjunt d'habitatges del Passeig Comte Vilardaga, 12-24
Sant Feliu de Llobregat

  Baix Llobregat
  Passeig del Comte de Vilardaga, 14 a 22

  Coordenades:

  41.38503
  2.0481
  420411
  4581938
  Número de fitxa
  08211 - 4
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Conjunt arquitectònic
  Contemporani
  Noucentisme
  Segle
  XX
  Any
  1930
  Jacint Carnicé (promotor) i Adjutori Mitjans (constructor)
  Estat de conservació
  Bo
  Els esgrafiats han desaparegut en les cases corresponents als números 20 i 22.
  Protecció
  Legal
  BCIL 19/10/1988
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  19097
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  Diversos propietaris
  Autoria de la fitxa
  CENTRE D'ESTUDIS COMARCALS DEL BAIX LLOBREGAT

  Conjunt d'habitatges entre mitgeres de planta baixa i pis. Malgrat que es tracta de cinc habitatges, aquests formen una unitat arquitectònica que juga amb un únic eix central de simetria. Avui dia, el diferent cromatisme de les cases que l'integren pot dur a la percepció que es tracta de cinc cases diferents, però una mirada atenta permet copsar el caràcter unitari del conjunt. La composició es basa en tres cossos horitzontals. Un central, més alt i cobert a quatre aigües vistes i, flanquejant-lo, un cos per banda amb teulada a dues aigües amb el carenar paral·lel a la façana, però amagat a la vista per un parapet amb forma esglaonada piramidal que culmina en una pinya. Una cornisa de motllures i denticulada homogeneïtza tot el conjunt. Les cases estan precedides per un petit jardí tancat amb paret d'obra i reixa de ferro forjat que, a trams regulars que coincideixen amb les entrades als habitatges, presenta pilastres culminades amb pinyes de terracota.
  També resulta interessant la façana. El cos central més alt presenta porta i balcó central a la planta baixa i al pis respectivament. Tots dos estan flanquejats per una finestra. El cos que sobrepassa l'alçada de les ales laterals té tres finestres amb ampit únic i molt pronunciat. Els cossos laterals mostren les portes d'accés als habitatges i balcons i finestres. La plataforma dels balcons té un frontal motllurat que coincideix amb una motllura que separa visualment la planta baixa del pis. Els habitatges que corresponen als números 14 i 16 (una de les ales laterals del conjunt) encara conserven la decoració esgrafiada a la superfície de la façana. Aquesta consisteix en garlandes de motius florals que decoren la part superior de totes les obertures i en una cistella de fruits emmarcada en una gran garlanda i situada a la part més alta de la façana.

  L'inventari del patrimoni arquitectònic de la Generalitat designa amb el número d'inventari19097 el conjunt de cases situades entre els números 12 i 24 del passeig Comte Vilardaga. Ara bé, aquest conjunt està format per una casa al número 12, un conjunt unitari d'habitatges situats entre els números 14 i 22 i, pel que fa al número 24, està avui dia ocupat per un bloc de pisos. En aquest mapa hem optat per tractar en fitxes separades la casa del número 12 i els habitatges del 14-22, que són els que es descriuen en aquesta fitxa.
  D'altra banda, el mateix inventari conté un altre element designat amb el número d'inventari 19098 i demonimat “Habitatge al carrer Comte Vilardaga 16”, que no té sentit segregar del seu conjunt. Per això hem optat per ficar-lo com a element no fitxat.

  Edifici de cases entre mitgeres encarregat per Jacint Carnicer a al constructor Adjutori Mitjans. La investigadora Mercè Vidal ens explica que les cases van sortir a un preu de 5000 pessetes i que la seva fotografia surt a un reclam publicitari de l'època de l'empresa d'en Mitjans. Abans de la dècada del 1930, s'insinuen canvis en el creixement de la ciutat superant els límits de la població, però no és fins aquest any quan comencen les transformacions urbanes, que actuen en el llindar nord i el sector occidental de la ciutat. Tot i que existeixen poques dades al respecte i no es coneix fins a quin punt va ser un esbós o un projecte, l'any 1911, Gabriel Borrell va idear una sèrie de canvis que afectaven els terrenys existents sobre la línia del ferrocarril. El cas és que es van produir modificacions, com la creació del passeig del Comte de Vilardaga, iniciativa sorgida durant l'any 1916, quan ja es sol·licitava la disposició d'un pas a nivell que permetés connectar la ciutat per una i altra banda de la via.

  - RETUERTA I JIMÉNEZ, M. Luz; SAMMARTÍ I ROSET, Carme (dir.). Sant Feliu de Llobregat. Identitat i història. Sant Feliu de Llobregat: Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, 2002. 365 p.
  - SANS I FÀBREGAS, Llorenç; GRAS, Mercè. Els carrers de Sant Feliu. Sant Feliu de Llobregat: Patronat Municipal de Cultura de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, 1989. 95 p.
  - VIDAL I JANSÀ, Mercè. Arquitectura i urbanisme a Sant Feliu de Llobregat. 1826-1936. De Pere Serra i Bosch a Nicolau M. Rubió i Tudurí. Sant Feliu de Llobregat: Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat. 2005. 202 p.