Torrats
Alpens

  Osona
  Sector central del terme municipal
  Emplaçament
  A 125 metres de la carretera BP-4654, punt quilomètric 15'500

  Coordenades:

  42.12594
  2.0976
  425413
  4664153
  Número de fitxa
  08004 - 21
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Segle
  XVII
  Estat de conservació
  Bo
  Presenta la teulada i elements de pedra originals. L'estructura annexa i alguns panys de paret presenten reformes.
  Protecció
  Legal
  Normes subsidiàries de planejament, Alpens 1996
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  Sí, IPA. 22461
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  Ref. cad.: 005A00015
  Autoria de la fitxa
  Marta Homs i Jordi Compte

  Torrats és una masia situada al nord del nucli urbà d'Alpens a tocar de la carretera BP-4654 i prop de Rocadepena.
  És un edifici de petites dimensions orientat al sud-oest, de planta rectangular, composada per planta baixa, primer pis i golfes i amb teulada de doble vessant amb aigües a les façanes laterals. Està construïda sobre roca natural, amb murs de càrrega de maçoneria de pedra petita i morter, presenta cantonades diferenciades i parets parcialment arrebossades.
  La façana principal, orientada al sud-oest està vertebrada per un gran portal amb brancals de pedra treballada i coronat amb una llinda de fusta. A la seva esquerra hi ha una finestra de petites dimensions. El primer pis i sobre les dues obertures de la planta baixa s'hi obren dues finestres emmarcades amb pedra bisellada i ampit motllurat. Destaca la llinda de la finestra de la dreta amb la data 1671 i una creu . A nivell de golfes i seguint la mateixa distribució hi ha dues finestres, de menors dimensions, emmarcades amb pedra treballada. A uns metres de la façana principal hi havia, antigament, una gran pallissa de teulada de doble vessant sostinguda per tres pilars centrals i presentava dos nivells, planta baixa i un pis. Actualment aquesta pallissa no existeix.
  La façana sud-est hi ha adossat a nivell de primer pis un pou cisterna al costat del qual hi ha unes escales de pedra que condueixen al primer pis. S'hi obre una porta emmarcada amb pedra treballada i tres obertures de petites dimensions, una de les quals emmarcada amb pedra.
  La façana nord-est sols presenta dues petites obertures ubicades a l'extrem dret del primer pis.
  A la façana nord-oest hi ha annexada una estructura, molt reformada, de pedra i maó que havia constituït un graner i un porxo de la masia. Recentment s'ha ampliat i reformat per adequar-la a usos moderns.
  Davant la façana principal la roca natural, un mur de pedra i un barana moderna tanquen un petit pati.

  Just al costat de la masia hi passen el sender de gran recorregut GR-1 i el camí ramader (ruta III).
  La fotografia 3 ha estat extreta de la pàgina electrònica de l'Ajuntament d'Alpens: www.alpens.org

  La masia de Torrats apareix documentada en el llibre de consueta de 1638 on es reflecteix un llistat de les cases o famílies que en aquell moment hi havia al poble i al terme parroquial. En aquest document es mencionen dues cases ubicades prop de la creu de Torrats: la casa d'en Pla anomenada casa d'en Caros i una casa començada d'en Jaume Herra. La construcció actual correspon a una edificació del segle XVII tal com indica la llinda d'una finestra amb la data inscrita de 1671.
  La masia de Torrats era una casa de parada per als ramats i pastors transhumants.

  Arxiu Fotogràfic d'Alpens.
  Inventari del Patrimoni Arquitectònic d'Alpens, Àrea de Coneixement i Recerca, Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya, revisat a l'abril de 2006.
  PLANES, J.A, Alpens. Una història del Lluçanès: pagesos, paraires i carlins, Ajuntament d'Alpens, 1999.