Tina de la Casa Gran Montclar

Berguedà
La Casa Gran
Camí de Montmajor direcció El Casó, i d'aquí direcció al serrat de la Casa Gran.
08130-185
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Medieval
Modern
Dolent
Es troba en ruïnes
Inexistent
Obert
Sense ús
Privada
08129A009000180000AJ
María del Agua Cortés Elía

Davant el camp que es troba a l'altre banda del camí de la Casa i Gran i la Caseta. És una estructura de planta quadrangular, situada al peu d'un camp i al costat d'un marge, de la que resten les quatre parets que tanquen l'espai amb una alçada de un metre i mig, l'obertura de la porta oberta a migdia. Els murs són de pedra, amb cantoneres ben tallades, i amb algunes filades disposades en opus spicatum. Dins l'estructura hi ha una tina circular excavada a la roca que actualment es troba plena de terra i tapada de vegetació.

La cronologia és dubtosa, ja que l'únic element de datació és el mur disposat en opus spicatum i la mateixa tina.

La tina era un element imprescindible per l'elaboració del vi on es tirava el most que sortia un cop xafat el raïm amb les premses; aquí fermentava fins a convertir-se en vi. Generalment les tines es feien en llocs amb desnivell per tal de que a sota es pogués obrir un forat, la boixa, pel qual es retirava el vi que després es guardava en botes. La diferència d'alçada permetia abocar el most per dalt amb comoditat i recollir el vi per baix. A l'edat mitjana les tines es feien excavades a la roca (RIU, 1989), mentre que a partir del segle XVII es construïen de pedra i es folrava el seu interior amb cairons envernissats que impermeabilitzaven el recipient circular (BALLBÉ, 1993). Possiblement aquesta tina seria propietat d'algun senyor o pagès important i reafirma el cultiu de vinya que trobem documentat des dels primers segles medievals fins al segle XVIII en aquesta zona. La Casa Gran és un edifici que ens recorda el mas torre característic dels segles XII-XIII de caràcter defensiu, i que ha sofert poques modificacions. Tot i que la casa no surt directament a cap documentació antiga, en desconèixer el topònim inicial o el propietari, no sabem quina de les esmentades als fogatges és aquesta.

Corominas Camp, Ramon i Jaume (2017) Premses, tines i trulls medievals al Berguedà, nord del Bages i part del Solsonès. Centre d'Estudis del Bages i l'Àmbit de Recerques del Berguedà.