Teuleria de l'Aymerich Santa Eugènia de Berga

Osona
Sala-d'Heures
Carretera de Saladeures s/n. 08507 Santa Eugènia de Berga.
08246-181
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
XVI-XIX
Regular
Només resta una part
Inexistent
IPA. ACCN.23962
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 002A09025
Anna M. Gómez Bach

Edifici civil, petita masia de planta rectangular, coberta a dues vessants amb el carener perpendicular a la façana, la qual es troba situada a migdia, consta de planta baixa i primer pis. El portal de la façana és rectangular amb llinda de fusta i presenta un afegitó a cobert a la planta i dues finestres al primer pis. Hi ha finestres de petites dimensions. Els ràfecs són escassos i per l'aparell del mur s'observen diverses etapes constructives que van de la maçoneria, pedra picada i totxo a tramuntana. Teuleria i dependències agrícoles formats per murs de pedra blava, morter i totxo, bigues de fusta i teules. Edifici de planta rectangular amb la coberta de teula àrab a doble vessant, amb el carener paral·lel a la façana i utilitzant com a material de construcció la pedra, rajola i la tàpia. L'actual casa es fruit de dues èpoques constructives diferents, tal com es pot apreciar a la façana principal. La casa està envoltada per construccions annexes formades per corts i coberts per a l'engreix de vaques. En quant a la vegetació es pot dir que creixen ortigues i bardisses al pas que hi ha entre la façana principal i uns coberts. Hi ha una arcada apuntalada. L'únic espai que encara es va servir és la planta baixa dedicada a la cort de bestiar boví.

Antiga teuleria o bòbila destinada a fer teules que encara conserva una mena de sitja excavada a terra i destinada a pastar-hi la terrissa. Ha perdut la primitiva funció però continua essent masoveria de l'antic alou Aiemrich amb documentació des del XVIII. Un fadristern del mas, Rafael Reig, vers el 1500 va entrar per pubill al gran mas Real de Taradell, que a partir d'aleshores es va convertir en el mas Reig i Real o simplement Rei. El mas molt aviat va passar a ser una masoveria del mas Aimeric, i per això no es va renovar. Cap al 1780 ja funcionava com a teuleria, i en aquest establiment es feren algunes de les teules que s'empraren en l'edificació de les capelles laterals de l'església parroquial. Altra informació la proporcionen els Llibrets de Compliment Pasqual, concretament el del 1826, on hi ha llista dels masos i les persones que hi viuen majors de 8 anys, i on es detalla que el Mas Reig i la Teuleria tenien 9 i 4 habitants respectivament. Els elements arquitectònics destacables són la porta d'entrada i dues arcades que es troben a la façana principal. Les dues arcades de 2'50m d'amplada cadascuna, i una alçada de 2'40m donaven a un balcó, avui inexistent.

DALMAU, A. (2001). Inventari d'elements patrimonials del Municipi de Santa Eugènia de Berga. Ajuntament de Santa Eugènia. Inèdit. TORRENT, C. (1981). Teuleria de l'Aymerich. Santa Eugènia de Berga. Inventari Patrimoni Arquitectònic. Departament de Cultura. Generalitat de Catalunya. Inèdit. PLADEVALL, A. (1997). Santa Eugènia de Berga. Història i vida d'un vell poble osonenc. Ajuntament de Santa Eugènia de Berga. Ed. Eumo. Vic.