Terma Blanca
Sant Bartomeu del Grau

  Osona
  zona de Vilaseca
  Emplaçament
  carretera BV-4601, P.K. 16,850; en un marge a la dreta de la carretera de St. Bartomeu a Perafita.

  Coordenades:

  42.01042
  2.14707
  429374
  4651285
  Número de fitxa
  08199-73
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Element arquitectònic
  Modern
  Segle
  XVIII
  Any
  1723
  Estat de conservació
  Regular
  Les inscripcions gravades a la fita original s'han anat perdent a causa de l'exfoliació de la pedra. D'altra banda, s'hauria de "dignificar" l'element. El bloc de pedra contemporani li treu tot el protagonisme, deixant-la en un segon pla. Si es vol mantenir el bloc de pedra posat el 1977, s'hauria de repintar la llegenda o "gravar-la" amb un altre material.
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Fàcil
  Ornamental
  Titularitat
  Privada
  Ref. Cad.: J003A00001
  Autoria de la fitxa
  Josep Pujades i Cavalleria

  Fita que marcava els límits entre els municipis de Sant Bartomeu del Grau, Olost i Sobremunt (Sant Martí). Està feta amb pedra blanca, calcària, de Sant Bartomeu. Té una alçada de 80 cm pel costat oest i 47 cm pel costat est (aquestes mides s'han près des de la base actual, pedretes lligades amb ciment). La planta és triangular, amb dos costats plans (sud i oest) amb un angle en escaire, i un tercer arrodonit, (corresponent al nord i a l'est). El costat sud mesura 28 cm, i s'hi pot veure una inscripció referida a Sant Bartomeu que ocupa tres línies: "S [AN] I" a la primera línia [= SANT], la segona i tercera línies comencen amb una "b" i acaben amb una "V", el cos de les quals ocupa la segona i tercera línies; a la segona, entre la "b" i la "V", es llegeix "ARTO" i, a la tercera, entre la "b" i la "V", es llegeix "ME". En definitiva, "SANT BARTOMEV". Al costat oest, de 17 cm d'amplada, hi ha la inscripció "1723" a la part alta de la fita i, més avall, es llegeix "LO", amb la "O" d'un cos més petit, escrita a l'interior dels traços de la "L". Aquest lateral de la fita és indicatiu del municipi d'Olost; ignorem si es tracta d'una abreviatura o si, simplement, han desaparegut la resta de les lletres. El costat nordest no té inscripció; en tot cas, no es veu. Si hi fos hauria de fer referència a Sobremunt (Sant Martí). Podria ser que hi hagués altres signes, però l'exfoliació de la pedra no permet apreciar-los correctament.

  L'any 1977 Joaquim Vilaseca hi va fer posar un bloc de pedra al costat amb la bona intenció de fer perdurar el record de l'existència de la fita. Aquest bloc porta la inscripció (força malmesa): MUNICIPIS / SANT BARTOMEU DEL G[RAU] / O[LOS]T DE LLUÇANÈS / SANT [MARTÍ]"; a la part de baix hi ha les inicials "J.V.", de Joaquim Vilaseca i, més a la dreta, les quatre barres. Al posar aquest bloc, la base de la fita original va quedar lligada amb ciment. Mapa: Osona-24. Mapa Comarcal de Catalunya, 1:50.000. Institut Cartogràfic de Catalunya. Format CD, versió 1.0; informació actualitzada a setembre de 1998. Barcelona, 1998. El mapa reproduït a la fitxa forma una quadrícula de 5 x 3,280 km; l'escala aproximada és d'1:50.000

  Es desconeix el seu origen. És una fita de terme. Al costat oest porta la data "1723".