La Masia
Sant Bartomeu del Grau

  Osona
  La Masia - 08519 Sant Bartomeu del Grau
  Emplaçament
  a l'entrada del municipi arribant des de Vic, trencant a la dreta.

  Coordenades:

  41.97854
  2.17937
  432014
  4647719
  Número de fitxa
  08199-72
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Segle
  XVII-XVIII
  Estat de conservació
  Bo
  L'edifici està en procés de rehabilitació des de fa 3 anys.
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  Ref. cad.: 001A00024
  Autoria de la fitxa
  Josep Pujades i Cavalleria

  Edifici de planta baixa + 1 planta. Coberta a dues vessants. Murs de pedra irregular, lligada amb fang, i cantoneres diferenciades. Part de l'edifici, abans de la rehabilitació, estava construït amb tàpia. De l'estructura interior no en queda res, només s'han conservat les façanes, bé que modificades. La coberta actual s'aixeca uns 50 cm respecte l'original. La façana principal, a migdia, conserva la porta original, adovellada, amb arc de mig punt; a la dreta hi té una finestra petita amb els elements monolítics. La resta de brancals, llindes i ampits de la resta d'obertures d'aquesta façana s'han substituït per pedra nova i, els elements antics, s'han traslladat a d'altres murs. El balcó de la primera planta es va obrir fa uns 50 anys. Al tram est de la façana principal hi ha un cos afegit (de pedra irregular i cantonada diferenciada) molt modificat durant els anys; a l'extrem sud d'aquest cos n'hi ha un altre construït amb totxanes. - Façana oest. Obertures noves i elements de pedra de dues finestres que, abans de la rehabilitació, estaven a la primera planta de la façana sud (arestes escairades i ampit motllurat). - Façana nord. Diverses obertures modificades; les 3 finestres de la planta baixa conserven llindes antigues. - Façana est. Finestra a la primera planta, nova, i dos cossos adossats, l'un de planta baixa + 1 planta (al tram sud), amb coberta a doble vessant (est-oest) i murs en sec (és la continuació del cos afegit a la façana de migdia), i un altre al tram central, de planta baixa i coberta a una vessant (oest-est). Mur a l'entorn del mas (costats nord i est), exempt de l'edifici (presenta nombroses reparacions).

  Mapa: Osona-24. Mapa Comarcal de Catalunya, 1:50.000. Institut Cartogràfic de Catalunya. Format CD, versió 1.0; informació actualitzada a setembre de 1998. Barcelona, 1998. El mapa reproduït a la fitxa forma una quadrícula de 5 x 3,280 km; l'escala aproximada és d'1:50.000

  "Pel que fa al nom, Masia és un derivat de mas que, al seu torn, prové del llatí MANSU, que significa 'conjunt de terres pertanyents a una edificació agrícola' o simplement 'propietat rústica' " (BENITO; ARMENTERAS, 2001),

  BENITO, Emili; ARMENTERAS, Roser (2001). La Masia. http://www.sbg.llucanes.net, temes, cases de pagès.