Teatre Bolet Vilafranca del Penedès

Alt Penedès
Carrer Bolet, 3

Coordenades:

41.34435
1.69991
391230
4577800
08305-39
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Eclecticisme
XIX
1886
Joan F. Chia i Alba
Bo
Legal
Pla Especial i Catàleg del Patrimoni 1988 (BCIL)
Si:IPA 4968
Fàcil
Científic
Pública
Ajuntament de Vilafranca del Penedès (C. de la Cort, 14).
Jordi Montlló Bolart

Teatre que fa cantonada, de planta rectangular sobreaixecada respecte al nivell del carrer, format per un cos de vestíbul, un cos de platea i un cos d'escenari amb sota escenari. La platea és rectangular amb dos pisos de llotges perimetrals formant "U", amb amfiteatre posterior i dues escales d'un tram als laterals de l'escenari. Coberta a dues aigües.
Les façanes són de parament llis sense decoració composades sobre eixos verticals. La façana al carrer Duc de la Victòria formada per nou trams separats per baixants d'aigües pluvials vistos, amb portals d'arc rebaixat a la planta baixa, emmarcats amb pedra, però alguns cecs. A la planta pis, les obertures són balcons ampitadors d'arc de mig punt i també emmarcats amb pedra. La façana té un sòcol, separació de pisos i cantoneres, i està coronada amb cornisa. La façana del carrer de Migdia es composa simètricament sobre tres eixos amb obertura central i obertures laterals menors, totes de mig punt i algunes cegues. Coronament amb cornisa i capcer esglaonat amb ull de bou.

L'any 1886 es va construir, en set setmanes, damunt la sala anomenada "Gran Salón de la Rambla" que s'havia edificat l'any 1864. El projecte fou encarregat a l'escenògraf Joan F. Chia i Alba. El propietari era Pau Aixelà.
L'any 1920 es fan obres de reforma per transformar-lo en un cinema.
Finalment, l'any 1982 es condiciona com a Teatre Municipal, segons projecte dels Serveis Tècnics del nou propietari.

BENACH i TORRENTS, Manuel (1977). "Els vilafranquins del segle XX", dins Notes per a la història local. Edició de l'autor.
ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan (1982). Vilafranca del Penedès, dins l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona.
ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan (1986). L'Alt Penedès, dins l'Inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya, vol. 2. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona, pp. 208-248.
ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan i altres (1986). Pla especial i catàleg del patrimoni històric, artístic i ambiental de Vilafranca del Penedès. Inèdit.