Casa Passatge Regull Vilafranca del Penedès

  Alt Penedès
  Carrer dels Ferrers, 15

  Coordenades:

  41.34743
  1.69865
  391130
  4578143
  08305-40
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Contemporani
  Noucentisme
  XX
  1932
  Santiago Güell i Grau
  Bo
  Inexistent
  Si:IPA 4969
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  Ref. cad.: 13301CF9718S
  Jordi Montlló Bolart

  Edifici de planta rectangular amb façana al carrer dels Ferrers amb un passatge obert al mig, que consta de planta baixa i tres pisos. La composició de la façana és simètrica a partir de 4 eixos verticals i amb el parament llis. Presideix la façana principal una balconada en el segon pis, amb quatre obertures adintellades coronades amb timpà neoclàssic suportat per dues carteles. La balconada també està suportada per carteles (cinc). El coronament de la façana és amb una cornisa.
  La planta baixa està ocupada per comerços. Les seves quatre obertures tenen continuïtat amb les del primer pis d'arc rebaixat i amb balcó ampitador. La segona obertura de l'esquerra és l'entrada al passatge Regull.

  ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan (1982). Vilafranca del Penedès, dins l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona.
  ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan (1986). L'Alt Penedès, dins l'Inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya, vol. 2. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona, pp. 208-248.
  ROSSELLÓ, Joan et alii (1992). Vilafranca del Penedès a través de la seva arquitectura. La ciutat que ens ha arribat. Ajuntament de Vilafranca i Caixa Penedès.