Casa Passatge Regull Vilafranca del Penedès

Alt Penedès
Carrer dels Ferrers, 15

Coordenades:

41.34743
1.69865
391130
4578143
08305-40
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Noucentisme
XX
1932
Santiago Güell i Grau
Bo
Inexistent
Si:IPA 4969
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 13301CF9718S
Jordi Montlló Bolart

Edifici de planta rectangular amb façana al carrer dels Ferrers amb un passatge obert al mig, que consta de planta baixa i tres pisos. La composició de la façana és simètrica a partir de 4 eixos verticals i amb el parament llis. Presideix la façana principal una balconada en el segon pis, amb quatre obertures adintellades coronades amb timpà neoclàssic suportat per dues carteles. La balconada també està suportada per carteles (cinc). El coronament de la façana és amb una cornisa.
La planta baixa està ocupada per comerços. Les seves quatre obertures tenen continuïtat amb les del primer pis d'arc rebaixat i amb balcó ampitador. La segona obertura de l'esquerra és l'entrada al passatge Regull.

ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan (1982). Vilafranca del Penedès, dins l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona.
ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan (1986). L'Alt Penedès, dins l'Inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya, vol. 2. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona, pp. 208-248.
ROSSELLÓ, Joan et alii (1992). Vilafranca del Penedès a través de la seva arquitectura. La ciutat que ens ha arribat. Ajuntament de Vilafranca i Caixa Penedès.