Sot d'aigua de Montserrat Alella

Maresme
Les Costes - Rials

Coordenades:

41.5042
2.3039
441905
4594964
08003-164
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Contemporani
XIX-XX
Regular
Ple de vegetació.
Legal
BCP (Catàleg Patrimoni d'Alella - 2010)
Difícil
Sense ús
Privada
Polígon 02 - parcel·la 33
Jordi Montlló Bolart

Dipòsit de planta circular d'1'5 m de diàmetre, excavat en el sauló i impermeabilitzat amb morter. Per damunt del nivell del sòl s'aixeca per suportar el marge amb paret de paredat antic; pedres petites i irregulars unides amb morter. Hi ha una canalització de la terrassa del marge que condueix l'aigua pluvial fins dins el dipòsit. Hi havia un sot de decantació per evitar que s'omplís de terra, anomenat clavera.
Està enmig del bosc. S'hi arriba des del Camí dels Traginers, pujant el Torrent de Rials fins les Costes o per darrera, pujant l'Avinguda Sant Mateu i passat el restaurant Can Magarola, per un camí, encimentat i amb forta pendent, a mà dreta i baixar per l'altre vessant de la muntanya.

Quan es van deixar d'utilitzar, els pastors de la zona els van tapar amb branques per evitar que els bens o les cabres del ramat hi caiguessin.

AJUNTAMENT D'ALELLA (2010). Catàleg patrimoni històric, artístic, cultural i mediambiental; dins el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal d'Alella.
ASENSIO, Àlex (2008). L'aigua a Alella; dins "recordant ... les veus d'Alella", Ajuntament d'Alella i Biblioteca Municipal Ferrer i Guàrdia, pàg.135.
MONTLLÓ, Jordi i FONT, Josep (2007). Inventari d'arquitectura rural i popular d'Alella. Inèdit.