Sistemes fluvials conca de l'Anoia Martorell

Baix Llobregat
Riu Anoia

Coordenades:

41.47035
1.92069
409876
4591535
08114-249
Patrimoni natural
Zona d'interès
Regular
Manca de tractament i gestió del bosc de ribera. Qualitat de l'aigua variable al riu Anoia.
Legal
Decret 3/2003, de 4 de novembre. Aigües de Catalunya
Fàcil
Altres
Pública
Agència Catalana de l'Aigua. C. Provença, 204-208 08036 Barcelona
Dídac Pàmies Gual. SPAL

El conjunt de cursos d'aigua que desguassen al riu Anoia i el mateix riu Anoia al seu pas pel terme municipal de Martorell. Els torrents de Santa Margarida, de Rocafort, de la Vall i de Rosanes. Formacions de bosc de ribera amb àlbers (Populus alba) pollancres (Ppopulus nigra) i salzes (Salix alba) al riu Anoia. Rol fonamental de connector ecològic.

La fitxa s'ha omplert amb les dades de la fitxa E 03 BPU-04.BAMP del Catàleg de Béns Arquitectònics, Històrics i Ambientals de Martorell, redactat pel Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona.

PÉREZ FARRIOLS, J., ET ALII. Catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals i disposicions de protecció per al POUM de Martorell. Ajuntament de Martorell i Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona. 2014.