Serra de Miralles-Queralt
Sant Martí de Tous

  Anoia
  Serra de Miralles-Queralt.
  Emplaçament
  Espai entre els altiplans centrals i les serres prelitorals central.
  750

  Coordenades:

  41.52806
  1.50639
  375391
  4598456
  Número de fitxa
  08226 - 61
  Patrimoni natural
  Tipologia
  Zona d'interès
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Legal
  Xarxa natura 2000
  Natura 2000
  Àrea especial de conservació
  PEIN Carbasí. Decret 328/1992
  Accés
  Fàcil
  Científic
  Titularitat
  Pública
  Autoria de la fitxa
  Núria Cabañas

  La serra de Miralles-Queralt té una extensió de 2.887 ha i està inclosa dins el Pla d'Espais d'Interès Natural de Catalunya (PEIN), a ponent, orientades de NE a SE i separa les conques del riu Anoia i del Gaià. Estan coronades per l'Agulla Grossa de Miralles (870 m) i pel turó de Queralt (851 m). La serralada està constituïda per terrenys de formació terciària, on destaca la zona del sud amb una conjunt d'argiles i gresos vermells, la part central de pedra calcària i margues blaves i la zona del nord de margues, gresos i conglomerats. El paisatge vegetal es caracteritza pel predomini del carrascar i alzinars litorals, alguns substituïts per boscos de pi blanc. A les zones d'obaga s'identifiquen espais de roureda de roure de fulla petita i a la vessant septentrional hi ha un predomini de les pinedes de pinassa. Un element significatiu del paisatge són les formacions rocoses de grutes, balmes i fous, essent una de les principals la Fou de Sant Martí de Tous. La formació i la diversitat paisatgística permet una diversitat i la representació faunística característica dels boscos del mediterrani com el teixó, la guineu, les mosteles, els esquirols, la perdiu roja, els tallarols el cotoliu i aus rapinyaires com l'àguila daurada, l'agilot o l'esparver vulgar. La serra de Miralles- Queralt permet recórrer el seu espai per una xarxa de pistes i senders creant-se diferents itineraris: la ruta de la serra, la ruta del castell, la ruta de les vinyes i la ruta de la plana.

  Altres proteccions: Decret 174/2002 regulador de la implantació de l'energia eòlica a Catalunya i forma part de la Xarxa Natura 2000. PEIN Carbasí, Serra de Miralles -Queralt i Ancosa-Montagut). Està formada per la Serra de Miralles, a llevant, i la de Queralt-Montagut.

  Pla d'espai d'interès natural. Generalitat de Catalunya.Departament de Medi Ambient. 1996. Catàleg de bénsprotegits per al POUM de deSant Martí de Tous. Ajuntament de Sant Martí de Tous. Febrer de 2012.