Sarcòfag de Santa Maria de Sorba Montmajor

Berguedà
Sorba. Església de Santa Maria.
A l'interior de la nau romànica de l'església de Santa Maria de Sorba.

Coordenades:

41.96731
1.66529
389405
4647008
08132-54
Patrimoni moble
Objecte
Romà
Medieval
XII
1100
Regular
Inexistent
Restringit
Religiós
Privada accessible
Bisbat de Solsona. Palau Episcopal. 25280 SOLSONA
Cortés Elía, Mª del Agua

Sarcòfag trobat a les excavacions realitzades per Manuel Riu entre 1977 i 1979. És el més sencer de tots els que es van localitzar i el més interessant. És un fragment ortoèdric, de pedra calcària, corresponent al vas de l'urna i escapçat en un dels extrems. La part que es conserva mesura 80 x 56 x 35 cm, tot i que originalment devia fer 120 m de llargària. A la cara davantera és decorat amb el rebaix de quatre arquets a manera de finestres cegues. A la part superior, a l'extrem dret, hi ha la meitat d'un ornament semicircular que sembla un motiu floral, i a l'esquerra un altre semicercle en el que s'inscriu un pal vertical, que podria ser una creu.

Aquesta peça podria correspondre a un vas del segle XII amb elements ornamentals de tradició tardo-romana, o bé podria ser un element reaprofitat vers el segle XII a partir de peces tardo-romanes procedents d'una necròpoli més antiga, probablement dels segles IV-V.

RIU, M. (1981). "Excavacions aqrueòlogiques a Santa Maria de Sorba", a Quaderns d'Estudis Medievals, vol. I, núm. 6. Artsestudi eds. Pàgs. 323-344. AA.VV. (1985). Catalunya Romànica. Vol. XII El Berguedà. Fundació Enciclopèdia Catalana. RIU, M. (1982). Martyrium de Sant Eudald, Santa Maria, Sorba. A Les excavacions arqueològiques a Catalunya en els darrers anys. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. P. 408-411.