Santa Magdalena Sant Feliu Sasserra

Bages
Sector nord-est del nucli urbà
Carrer Santa Magdalena

Coordenades:

41.94707
2.0232
419036
4644361
08212-45
Patrimoni immoble
Edifici
Medieval
Contemporani
Neoclàssic
Popular
XVIII
Bo
Alguns dels elements arquitectònics de pedra estan força erosionats i l'arrebossat del mur nord està degradat per les humitats.
Legal
Normes Subsidiàries de Sant Feliu Sasserra, 1987
Sí, IPA.17009
Fàcil
Religiós
Privada
Bisbat de Vic. c/ Santa Maria, 1, 08500 (Vic)
Jordi Compte i Marta Homs

La capella de Santa Magdalena es troba situada al final del carrer Santa Magdalena.
És una capella de petites dimensions orientada a ponent, d'una sola nau decorada amb un seguit de columnes i cornises de guix. Presenta una coberta amb teulada de doble vessant, la qual es troba coronada per un campanar d'espadanya d'època posterior. Els murs de càrrega són de maçoneria de pedra arrebossats i emblanquinats, deixant a la vista les cantonades diferenciades.
La façana principal orientada a l'oest està articulada per una gran portalada emmarcada amb grans blocs de pedra regular treballada. A la llinda, s'hi troba la data de 1762 inscrita dins d'un segell. Coronant la porta s'hi ubica un frontó motllurat triangular amb els vèrtexs decorats amb petits pilars d'extrems ovalats, i amb una creu llatina al centre. Flanquejant la porta hi ha dues finestres emmarcades amb pedra. Per sobre la porta principal s'hi obre un òcul circular.
A la façana est s'hi obre una única finestra emmarcada amb pedra, la qual queda parcialment tapada per un arbre que té al davant.
La façana nord presenta un cos al centre que sobresurt, té alçada fins a mitja façana, teulada de doble vessant i correspon a la sagristia.

Situada dins l'antic terme d'Oristà, al lloc de Sasserra, on sorgí la població actual de Sant Feliu Sasserra, no degué passar de capella de la població. L'església apareix esmentada el 1288 tot i que l'actual edificació no conserva cap resta d'època romànica. L'edifici conservat actualment d'estil neoclàssic fou bastit sota la nova advocació a Sant Salvador d'Horta el 1762 segons mostra la data de la llinda.

AADD, Catalunya Romànica. El Bages. Volum XI, Enciclopèdia Catalana, S.A, 1984.
AADD, Guia del Bages. Els municipis i el seu patrimoni històric, artístic i natural, Centre d'Estudis del Bages, 2003
Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de Catalunya de Sant Feliu Sasserra, Àrea de Coneixement i Recerca, Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya, revisat a l'octubre de 2005
Normes Subsidiàries de Sant Feliu Sasserra, 1987