Sant Joan de Baltà La Llacuna

Anoia
Prop les Cases Noves del Pardo
578

Coordenades:

41.4584
1.56873
380464
4590634
08104-73
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
XVIII
Bo
Inexistent
5853
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 012A09009
Juan Garcia Targa

Conjunt arquitectònic format per casa, dependències i església. La casa presenta façana ampla amb trams arrodonits a la part central i crateres als extrems,sostre a dos vessants i cobertura de teules corbes. Planta baixa amb porta feta amb dovelles de pedra i clau amb data 1903, moment de restauració, així com finestrals fets amb pedra treballada. Presenta decoracions amb ceràmica vidrada verdosa que poden observar-se a l'annex esquerra de l'estructura principal. Està considerablement restaurada i la part que es localitza en una terrassa inferior on hi havien els magatzems ha estat rehabilitada com a piscina i altres usos domèstics actuals. Restes de premses localitzades com a decoració, d'espais coberts amb mostres d'eines del camp són habituals en aquesta propietat. Pel que fa a l'església, dedicada a Sant Joan, va ser restaurada integrament després de patir el foc. Presenta façana amb porta arquitravada amb llindar format per dovelles bisellades, petit frontó triangular a sobre de la porta, espadanya i sostre amb cobertura de teules corbes a doble vessant. Actualment, la propietat i ús de l'església pertany a un altre propietari i s'ha fet servir de forma esporàdica per bodes.

Valls i Prat, Marcel·lí. 1984. Cronologia històrica de la Llacuna; Llenas i Costa, Ramon. 1980. Apunts històrics de La Llacuna. Vilanova i la Geltrú; Diputació de Barcelona Inventari de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya: l'Anoia. Generalitat de Catalunya. Servei .del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya. 1985/ revisat al 1991