Safareig de les Diviues Dosrius

Maresme
Les Figueretes - Veïnat de Gemir - Zona de Dosrius
A ponent del nucli urbà de Dosrius, al sud de la riera de Dosrius, prop de la masia de can Santpare
148m

Coordenades:

41.59592
2.41308
451086
4605080
08075-186
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Contemporani
Popular
XIX
Dolent
Cobert de vegetació.
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. Cad.: 08074A03300052
Adriana Geladó Prat

Estructura aïllada de planta rectangular, coberta per l'abundant vegetació que caracteritza la zona. La part inferior dels murs està bastida en pedra de diverses mides disposada irregularment i lligada amb morter de calç, mentre que la part superior està feta de maons. Presenta un revestiment lliscat a l'interior, tot i que força degradat. Temps enrera estava delimitada amb una tanca metàl·lica actualment força degradada. Al costat de ponent de l'estructura hi ha una mina de planta rectangular coberta amb una volta d'arc de mig punt bastida amb maons plans, amb els murs bastits amb carreuons de pedra disposats en filades regulars.

Es tracta d'una bassa de reg pels horts que hi havia situats a la zona i que s'abastia amb l'aigua de la mina que hi ha situada al seu costat. Aquesta mina forma part de l'obra d'explotació de les aigües de Dosrius, construïda entre els anys 1868 i 1882 per la Societat General d'Aigües de Barcelona, S.A., que estava a càrrec de la canalització de l'aigua de Dosrius cap a Barcelona.

ALBERT, Esteve (1972). El Maresme de Dosrius estant (1914-1921). Mataró: Caixa d'Estalvis Laietana; Barcelona: Editorial Rafael Dalmau, p. 57. ALSINA, N.; CALONGE, R.; CUSPINERA, L.; JUBANY, M.A.; LACUESTA, R. (2005). Inventari del patrimoni històric, arquitectònic i ambiental de Dosrius. [Barcelona: Diputació de Barcelona, Ajuntament de Dosrius], Núm. Ref.: I.S.14/175. JUBANY I PINÓS, M. Àngels; ALSINA I BOIX, Neus (1990). "El medi natural: Les Aigües (III). Les fonts i els safareigs". El Comú, núm. 14, p. 16, 18.