Rials
Teià

  Maresme
  Carrer Joan XXIII, s/n
  Emplaçament
  Queda emplaçat al nord del jaciment arqueològic "Veral de Vallmora" on hi ha les estructures romanes vinculades a la creació del parc arqueològic "Cella Vinaria".

  Coordenades:

  41.494097764093
  2.3118897592137
  442563
  4593838
  Número de fitxa
  08281 - 46
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Jaciment arqueològic
  Antic
  Romà
  Segle
  III aC.
  Estat de conservació
  Dolent
  Parcialment destruït
  Protecció
  Inexistent
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  CC.AA. 19671
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  08281A008000080000ZI
  Autoria de la fitxa
  Àlvar Sáez Puig

  S'accedeix a partir del carrer Joan XXIII creuant el pont de l'autopista C-32 en direcció nord. Es tracta d'uns camps erms amb suau pendent vers el sud en procés d'urbanització al barri de Rials de Teià. Queda emplaçat al nord del jaciment arqueològic "Veral de Vallmora" on s'estan duent a terme les obres de restauració de les estructures romanes vinculades a la creació del parc arqueològic "Cella Vinaria".

  Jaciment documentat el 2008 durant la prospecció efectuada en aquests terrenys amb motiu de la revisió de la carta arqueològica del maresme. Al vessant nord del carrer Amadeu Creus i Rosés s'hi observà una sitja que probablement quedà al descobert en efectuar les obres d'urbanització del carrer. L'estructura, que afectava el nivell geològic, feia 1 m de fondària i estava reblerta de pedres. Malgrat que no s'observaren materials que poguessin determinar la seva cronologia, donada la proximitat del jaciment romà Veral de Vallmora a escassos 50 m, és molt possible que es tracti d'una sitja relacionada amb aquest establiment.

  L'estructura és perfectament visible al tall nord del carrer malgrat no es pot determinar el grau d'afectació que patí en fer-se el vial. Aquesta zona es troba en fase d'urbanització pel Pla Especial Rials-Garrofers de l'Ajuntament de Teià.

  La cronologia és desconeguda. 

  http://invarque.cultura.gencat.cat/FitxaGeneral?index=13&consulta=MSUxK3RlacOgJTIrLTEl&codi=19671

  Pla d'Ordenació Urbanística Municipal. Ajuntament de Teià. 8 d'octubre de 2015. 

  Àrea de Coneixement i Recerca. Direcció General de Patrimoni Cultural. Departament de Cultura. Generalitat de Catalunya.