Cal Baster
Teià

  Maresme
  Carrer Antonio Machado, 29

  Coordenades:

  41.499274850327
  2.321650384276
  443382
  4594405
  Número de fitxa
  08281 - 47
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Jaciment arqueològic
  Medieval
  Islàmic
  Modern
  Contemporani
  Segle
  XV // XVIII-XX
  Any
  ( 1400 / 1999 )
  Estat de conservació
  Bo
  L'estat de conservació és desconegut
  Protecció
  Legal
  BCIN
  Protecció: Declarat BCIN
  Classificació: Monument històric
  Núm. de Registre/Catàleg: 4149-MH
  Data Declaració: 22/05/1949
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  CC.AA. 21175
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  3546118DF4934N0001PT
  Autoria de la fitxa
  Àlvar Sáez Puig

  La intervenció arqueològica desenvolupada entre els dies 7 i 11 d'agost de 2011 a càrrec de l'arqueòloga Vanessa Muñoz Rufo, de l'empresa FRAGMENTS, realitzada al carrer Antonio Machado, núm. 29 de Teià va tenir com a objectiu delimitar, excavar, documentar i protegir, en cas de necessitat, les possibles restes arqueològiques de diferent època que poguessin localitzar-se dins la Torre de Cal Baster. El motiu d'aquesta intervenció estava justificat pel fet que els propietaris del immoble volien realitzar unes reformes internes i pel fet de que s'afectava el subsòl de la torre de Cal Baster, datada entre els segles XV i XVII i protegida amb el màxim grau de protecció del patrimoni des de 1949 (BCIN). El paviment de la torre es trobava aproximadament un metre per sobre de la cota del paviment de la finca, pel que el projecte d'obra contemplava un anivellament per igualar les cotes de circulació.

  Degut a la manca de materials arqueològics diagnòstics va resultar molt difícil datar el moment de construcció del paviment interior de la torre, tot i que semblava anterior al segle XX, ja que les reformes posteriors, com la obertura de la porta o el reforç, formen part, sense dubte, del segle XX per la utilització de ciment pòrtland. La construcció del paviment podria estar lligada a la reforma interior de la torre, ja que es va poder comprovar que el paviment passava per sota del recreixement interior del mur, que li donava la peculiar planta circular interna, tot i que per aquest mateix motiu es podia tractar d'una acció constructiva anterior a aquesta reforma. El fet de no haver desmuntat aquest recreixement en cap punt impedia saber si aquest paviment s'adossava al mur original de la torre o no.

  Des de Medieval Baixa Edat Mitjana fins a Segles XVIII-XX ( 1400 / 1999 )

  Muñoz Rufo, Vanessa (2011). Memòria intervenció arqueològica Cal Baster - Carrer Antonio Machado, núm. 29. Núm. Mem.: 10179

  http://invarque.cultura.gencat.cat/FitxaGeneral?index=14&consulta=MSUxK3RlacOgJTIrLTEl&codi=21175

  Pla d'Ordenació Urbanística Municipal. Ajuntament de Teià. 8 d'octubre de 2015. 

  Àrea de Coneixement i Recerca. Direcció General de Patrimoni Cultural. Departament de Cultura. Generalitat de Catalunya.